ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

30/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ก.ท่องเที่ยวถก สตช. เร่งคดีช่วยท่องเที่ยว  กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓๐)

๒. ตั้งศาลท่องเที่ยวดูแลชาวต่างชาติ ฝันเทียบชั้นญี่ปุ่น โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑๖)

๓. รมว.ท่องเที่ยวคนใหม่ไอเดียสุดบรรเจิด ชงตั้งศาลท่องเที่ยว ! ไทยรัฐ (หน้า ๘)

๔. ‘สมศักย์’ ชงตั้งศาลท่องเที่ยว ล้อมคอกแก้ภาพลักษณ์ไทย เดลินิวส์ (หน้า ๖)

๕. ‘สมศักย์’ ชงตั้งศาลท่องเที่ยว มติชนรายวัน (หน้า ๑๖)

๖. รมต.สมศักย์ดันเปิดไนต์คอร์ต รับคดีท่องเที่ยว ข่าวสด (หน้า ๑)

๗. ผุดศาลท่องเที่ยวเรียกความเชื่อมั่น ไทยโพสต์ (หน้า ๗)

๘. ‘สมศักย์’ หวังสร้างความเชื่อมั่น ผุดไอเดียจัดตั้ง ‘ศาลท่องเที่ยว’ แนวหน้า (หน้า ๑๑)

๙. “สมศักย์” ปิ๊งตั้งศาลท่องเที่ยว บ้านเมือง (หน้า ๗)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย กระทรวงฯ ได้หารือกับสำนักงาน ศาลยุติธรรม ถึงแนวทางการจัดตั้ง “ศาลท่องเที่ยว” เพื่อเร่งพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดการพำนักในไทย ตั้งเป้าให้ไทยมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับญี่ปุ่น
โดยเตรียมดำเนินการใน ๓ ขั้นตอน คือ ๑. ระยะเร่งด่วน จัดตั้งหน่วยงานการพิจารณาคดีนอกเวลา หรือศาลกลางคืน (ไนท์ คอร์ต) ๒. ระยะกลาง จัดตั้งแผนกพิจารณาตัดสินคดีท่องเที่ยว และ ๓. การตั้งศาลท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาคดีที่เจาะจงเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานกว่า ๑ ปี ซึ่งในเบื้องต้นจะมุ่งไปที่แหล่งท่องเที่ยวหนาแน่นเป็นหลัก อาทิ พัทยา ภูเก็ต ก่อน
และในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ กระทรวงฯ เตรียมหารือร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เพื่อวางแนวทางการปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกัน และหาก ๓ ฝ่ายคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศาลยุติธรรม เห็นตรงกัน ก็จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ เตรียมยกระดับมาตรการเยียวยานักท่องเที่ยวที่ประสบภัยในไทยให้สูงขึ้น โดยจะใช้เกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณี พร้อมยอมรับ เงินบาทแข็งค่าจะส่งผลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวลดลง แต่มั่นใจว่าภาพรวมการท่องเที่ยวไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาไทยถึง ๒๔.๕ ล้านคน
ด้านนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เผย เป้าหมายการสร้างรายได้ ๒ ล้านล้านบาทของรัฐบาล ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ยังมีปัญหาเรื่องการส่งมอบความพึงพอใจ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงต้องมีการดูแลตั้งแต่การป้องปราม และควบคุมมาตรฐานของผู้ประกอบการ อีกทั้งหากเกิดเหตุการณ์กับนักท่องเที่ยว ก็ต้องมีการเยียวยาเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดี และหากคดีใดสามารถจับกุมคนร้ายได้เร็ว ก็จะสามารถยุติข้อมูลข่าวสารที่เป็นด้านลบกับประเทศได้ ยืนยัน ภาพลักษณ์ของไทยในขณะนี้ยังเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจ และประเทศไทยยังปลอดภัย
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเกาหลี ที่ประสบอุบัติเหตุเรือสปีตโบ๊ตชนกัน ล่าสุด สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาหลี (กาด้า) ได้ส่งหนังสือมาสอบถามรัฐบาลว่า จะให้ความช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวอย่างไร ซึ่งนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงฯ ไปดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้เงินช่วยเหลือไปก่อนได้หรือไม่ และในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก อาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้การพิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาทำได้เร็วขึ้น

๑๐. ศาลคดีท่องเที่ยว มติชนรายวัน (หน้า ๒)

คอลัมน์บทนำมติชน กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ของนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งล่าสุดมีแนวคิดที่จะตั้งศาลท่องเที่ยวขึ้นมา เพื่อพิจารณาคดีความที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และให้มีขั้นตอนที่รวดเร็วกว่าปกติ โดยเชื่อว่าศาลคดีท่องเที่ยวจะมีบทบาทอย่างสูงในการแก้ปัญหานี้

๑๑. ศาลท่องเที่ยว ข่าวสด (หน้า ๒)

คอลัมน์ชกไม่มีมุม โดย วงค์ ตาวัน เห็นด้วยกับแนวคิดการตั้งศาลท่องเที่ยว ของนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้รู้สึกว่าเที่ยวไทยมีหลักประกันความยุติธรรม ฉับไว เชื่อหากมีการตัดสินคดีกันอย่างรวดเร็ว ผู้ร้ายคงเข็ดขยาดและคดีย่อมลดลง
สุดท้ายผู้เขียนระบุว่า ศาลท่องเที่ยวหรือแผนกคดีท่องเที่ยว ดูแล้วมีแต่ได้ เพราะไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่มีคำถามเรื่องใช้อำนาจแทรกแซงสภา

๑๒. การเตรียมรับนักท่องเที่ยวจีน ข่าวสด (หน้า ๖)

คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย นำเสนอจดหมายของผู้ใช้นามว่า “เจ้าบ้าน” ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมาก โดยมองว่าข้อดีคือ ทำให้ไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนข้อเสียคือ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเขาและของเราไม่เหมือนกัน พร้อมแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว อาทิ จัดทำป้ายบอกทาง ป้ายจราจร หรือป้ายเตือนเรื่องกฎระเบียบ เป็นภาษาอื่นๆ เป็นต้น
ด้านเจ้าของคอลัมน์ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อมระบุขณะนี้นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมปรับปรุงแผนที่ ป้ายจราจร กฎระเบียบ คู่มือที่จะบอกกล่าวนักท่องเที่ยวให้เข้าใจถึงกฎระเบียบของไทย และล่าสุด มีแนวคิดจัดตั้งศาลสำหรับดูแลคดีของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพื่อให้การพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวเพื่อรับมือด้วย อาทิ ภายในห้างควรจะมีเอกสารที่หลากหลายภาษา

๑๓. เที่ยวไทยดิ้นเพื่ออยู่รอด ดึงเอกชนรายใหญ่จัดทัวร์  โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑)

สกู๊ปรายงานถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทนำเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในระยะยาว หลังปัจจุบันสัดส่วนคนไทยเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยวลดลง เหลือไม่ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ โดย สทน. เปิดเผยว่า หนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะคง หรือเพิ่มสัดส่วนคนไทยเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยวคือ การขอความร่วมมือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในทุกกลุ่มธุรกิจ ให้เข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
ล่าสุด สทน. มีแนวทางจับมือกับ ททท. เพื่อขอความร่วมมือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศให้ชัดเจนขึ้น โดยวางไว้ ๒ โครงการคือ ๑. โครงการ “ขอบคุณที่เที่ยวเมืองไทย” โดยจะให้บริษัทเอกชนสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมที่หาดูไม่ได้ในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป การทำพิธีกรรมที่มีความพิเศษ ไม่สามารถทำได้กรณีเดินทางไปเอง เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวรู้สึกว่าได้ท่องเที่ยวแบบพิเศษๆ
และระหว่างจัดโครงการ สทน. ก็จะนำแบรนด์ของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่สนับสนุนกิจกรรมมาสร้างการรับรู้กับลูกค้าที่เดินทาง รวมทั้งต่อยอดด้วยการบันทึกภาพบรรยากาศการท่องเที่ยว การแสดงพิเศษ ทำภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเผยแพร่ผ่านยูทูบ ตั้งเป้าจะจัดโครงการภายในปีนี้ คาดจะดึงคนเที่ยวผ่านโครงการได้ ๓ – ๔ พันคน ราคาแพ็กเกจทัวร์อยู่ประมาณ ๘ พันบาทต่อคน สำหรับการเที่ยวแบบ ๔ วัน ๓ คืน
และระยะต่อไปจะให้บริษัทเอกชนจัดกิจกรมตอบแทนลูกค้าหรือพนักงาน โดยให้รางวัลท่องเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยว และต่อยอดด้วยการโปรโมตสู่สายตาสาธารณชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บริษัทเอกชนอื่นจัดกิจกรรมแบบเดียวกัน ตั้งเป้าจะเพิ่มสัดส่วนคนไทยเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยวเป็น ๒๐ – ๒๒ เปอร์เซ็นต์
ส่วนโครงการที่ ๒ คือ ขอความร่วมมือเทสโก้ โลตัส สนับสนุนใช้พื้นที่จอดรถในเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ รองรับรถบัสจอดรับ – ส่ง หรือแวะพักระหว่างทางในโปรแกรมท่องเที่ยว ส่วนระยะต่อไป จะขอให้เทสโก้ โลตัส จัดกิจกรรมตอบแทนลูกค้าด้วยการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

๑๔. นักเที่ยวไทยยินดีจ่ายเงิน โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๓)

คอลัมน์ Biz Monitor : ทริปแอดไวเซอร์ ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากนักเดินทางและที่พักกว่า ๓.๕ หมื่นรายทั่วโลก พบว่า การจองห้องพักของคนไทยกว่า ๔ ใน ๕ คน หรือ ๘๓ เปอร์เซ็นต์ วางแผนเพิ่มงบประมาณในการเดินทางปีนี้ มีเพียง ๖ เปอร์เซ็นต์ ที่วางแผนจ่ายน้อยลง และ ๑๑ เปอร์เซ็นต์ ใช้จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนการจองที่พักพบว่า ก่อนตัดสินใจจอง ๗๒ เปอร์เซ็นต์ จะพิจารณาที่พัก ๑ – ๕ แห่ง ๒๑ เปอร์เซ็นต์ พิจารณา ๖ – ๑๐ แห่ง และ ๓ เปอร์เซ็นต์ พิจารณา ๑๑ - ๑๕ แห่ง

๑๕. ช่วยกันเดิน เดลินิวส์ (หน้า ๗)

คอลัมน์หมายเหตุสีบานเย็น กล่าวถึงเป้าหมายการสร้างรายได้การท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๕๘ ของรัฐบาล ที่ทำให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ททท. ต้องระดมสมองเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการผนึกกำลังกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง แต่รัฐบาลกลับจัดสรรงบประมาณที่จะนำมาใช้กระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ชัดเจน
โดยผู้เขียนได้กล่าวถึง “สำนักงานส่งเสริมกองทัพบก” หรือ สง.ทท.ทบ. ที่ไม่เคยได้รับการเอ่ยถึง ทั้งๆ ที่มีเขตพื้นที่ทหารทั่วประเทศที่สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่งบประมาณที่ สง.ทท.ทบ. ได้รับเพื่อนำมาปรับปรุงพื้นที่ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว และทำตลาด กลับน้อยมาก เพียง ๑๐๐ ล้านบาท รวมถึงยังมีเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ให้เดินหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งหากภาครัฐยังไม่เร่งปรับปรุงให้คนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศ ๒ ล้านล้านบาท ให้มีความเข้มแข็งแล้ว เชื่อว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ยิ่งห่างไกลทุกที

๑๖. ไตรมาสแรกเศรษฐกิจโต ๖ เปอร์เซ็นต์ ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวช้า กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๒)

สกู๊ปนำเสนอรายละเอียดผลการแถลงภาวะเศรษฐกิจการคลังในไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๕๖ ของ สศค. โดยระบุว่า ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายภายในประเทศของภาคเอกชน การส่งออก รวมทั้งการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ขณะที่ภาคการคลังมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่าต่อเนื่อง
ส่วนภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส ๑ มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ๑๘.๙ เปอร์เซ็นต์ และขยายตัวขึ้นจากไตรมาสก่อน ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ โดย ๓ อันดับแรกที่มีการขยายตัวได้ดีมาจากนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ๙๓.๕ เปอร์เซ็นต์ รัสเซีย ๒๖.๐ เปอร์เซ็นต์ และญี่ปุ่น ๒๒.๗ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถรองรับความผันผวนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกได้

๑๗. เปิดศูนย์พักวัยเกษียณครบวงจร / ‘เวลเนสซิตี้’ ชิงนำที่แรกในไทย / รองรับทั่วโลกหลังเปิด ‘เออีซี’ มติชนรายวัน (หน้า ๙)

บจก.เวลเนสซิตี้ มีแผนจะขยายโครงการเวลเนสซิตี้ พื้นที่กว่า ๑.๒ พันไร่ บริเวณอำเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา ให้เป็นศูนย์ที่พักวัยเกษียณครบวงจรแห่งแรกในไทย ภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อรองรับการเปิดเออีซี ภายในโครงการจะมีทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม สถานพยาบาล โรงแรม และศูนย์การค้า มูลค่ารวมกว่า ๓ พันล้านบาท คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้เข้าพักอาศัยได้ถึง ๕ พันครัวเรือน หรือประมาณ ๑ หมื่นคน

๑๘. ไกด์จีนฮือต้านไกด์เถื่อน ชี้แย่งอาชีพทำคนไทยตกงาน ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๕)

๑๙. มัคคุเทศก์ภูเก็ตโวยไกด์เถื่อน มติชนรายวัน (หน้า ๑๖)

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ที่ผ่านมา กลุ่มมัคคุเทศก์อาชีพภาษาจีนในภูเก็ต ประมาณ ๒๐๐ คน ได้ยื่นหนังสือถึงนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาไกด์ต่างชาติชาวจีนเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย โดยขอให้เจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดี และให้จับกุมไกด์เถื่อนให้เสมอภาคกัน รวมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐอบรมไกด์ภาษาจีนให้เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผย ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และทางจังหวัดอยากจะขอความร่วมมือจากไกด์จีนทั้งหลาย ให้ช่วยส่งข้อมูลเกี่ยวกับไกด์เถื่อน และผู้ประกอบการทัวร์จีนที่ใช้ไกด์คนจีนแทนคนไทยมาให้ทางจังหวัด เพื่อที่ทางจังหวัดจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับไกด์เหล่านั้น
ส่วนเรื่องการเพิ่มจำนวนไกด์ ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภูเก็ต เพื่ออบรม และสอบคัดเลือกใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ภาษาจีนเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

๒๐. ‘ยุคคล’ ยัน ไม่พบหวัดนกในไทย นักวิทยาศาสตร์หวั่นกลายพันธุ์ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๗)

นายยุคคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันยังไม่มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกในไทย พร้อมได้สั่งให้กรมปศุสัตว์สุ่มตรวจเก็บตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นครั้งที่ ๒ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจุดเข้าออกชายแดนทุกจุดอีกครั้ง เพราะเป็นจุดสำคัญในการป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าไทย ด้าน น.ส.ศยามล สิทธิสาร นิสิตปริญญาเอกสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผย นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน หวั่นเชื้อ H๗N๙ จะกลายพันธุ์ระบาดใหญ่ในอนาคต

๒๑. นักเที่ยวเยอรมันตกรถไฟดับ มติชนรายวัน (หน้า ๗)

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ที่ผ่านมา เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันพลัดตกรถไฟเสียชีวิต บริเวณลำคลองหนองตาเสือ ใต้สะพานรถไฟหมู่ ๕ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร จากการสอบถามทราบว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่งกลับจากท่องเที่ยวที่อำเภอเกาะสมุย ระหว่างขึ้นรถไฟกลับ ผู้เสียชีวิตได้ใช้มือจับราวบันไดทางขึ้นทั้ง ๒ ข้าง แล้วทิ้งตัวโยนออกไปนอกรถไฟด้วยท่าซูเปอร์แมน และเป็นจังหวะที่รถไฟผ่านสะพานเหล็กพอดี ร่างของผู้เสียชีวิตจึงกระแทกอย่างแรง ก่อนจะตกลงไปในลำคลองเสียชีวิต

๒๒. เที่ยวสุขใจให้พลังชีวิต เดลินิวส์ (หน้า ๕)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. และ อ.คฑา ชินบัญชร แถลงข่าวเปิดโครงการเที่ยว ๑๒ เดือนสุขใจ ให้พลังชีวิต ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

๒๓. หัวใจสีเขียว มติชนรายวัน (หน้า ๔)

๒๔. หัวใจสีเขียว โลกวันนี้รายวัน (หน้า ๘.๓)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. แถลงข่าวการจัดงาน ๗ Greens Fair หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว เพื่อต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ ททท.

*************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th29/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ภารกิจประสานสิบทิศ ยกระดับท่องเที่ยวไทย โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑๒)

คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ โดย พีรดา ปราศรีวงศ์ สัมภาษณ์นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ถึงภารกิจในตำแหน่ง โดยจะเน้นสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับชาวต่างชาติ และแก้ปัญหานักท่องเที่ยวกระจุกตัวเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม รวมถึงกระทรวงฯ จะทำหน้าที่ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

๒. เปิดใจ ‘สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์’ ขอทำงานพิสูจน์ฝีมือ ลบมุมมองรัฐมนตรีขัดตาทัพ มติชนรายวัน (หน้า ๑๗)

คอลัมน์สัมภาษณ์ โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ สัมภาษณ์นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการวางแผนการบริหารงานในกระทรวง

๓. เอกชนหนุนตั้งศาลท่องเที่ยว มติชนรายวัน (หน้า ๑๕)

ภาคเอกชนท่องเที่ยว แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ มีแนวคิดจะจัดตั้งศาลท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว โดยนายเกษียร วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน เผย หากทำได้จริงจะช่วยแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า และช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศว่า รัฐบาลเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ขณะที่แอตต้า ไม่แน่ใจว่าศาลท่องเที่ยวจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะมีเรื่องระเบียบ และกฎหมายต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากทำได้จริง ก็ถือว่าดี และขอให้ศึกษาให้รอบคอบก่อนจะปฏิบัติจริง ส่วน สทท. อยากเห็นแผนที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ก่อน
ด้านนายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เห็นด้วยกับการจัดตั้ง ศาลท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวมีเวลาจำกัดในการเดินทางมาท่องเที่ยว
และนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มองว่าดีหากมีศาลท่องเที่ยวขึ้นมา แต่ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตั้งขึ้นมา เพราะศาลปกติยังทำหน้าที่ได้อยู่ และไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวเสียโอกาส เสียเวลา หรือไม่ให้ความยุติธรรมแต่อย่างใด

๔. แถลงข่าวเรื่อง “ศาลท่องเที่ยว” โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๒)

คอลัมน์ประเด็นร้อน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแถลงข่าวเรื่อง “ศาลท่องเที่ยว” โดยจะเสนอขอให้จัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลปัญหาอาชญากรรมให้กับนักท่องเที่ยว

๕. ททท. เปิดแคมเปญใหม่ ชวนเที่ยวแบบจิตอาสา แนวหน้า (หน้า ๑๙)

นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เผย ททท. ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ภายใต้ชื่อ “THE LITTLE BIG PROJECT” เพื่อตอบรับกระแสการท่องเที่ยวแบบจิตอาสา (Voluntourism) โดยเปิดรับสมัครนักท่องเที่ยวหนุ่ม – สาวรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาทั่วโลก ร่วมแข่งขันท่องเที่ยวพร้อมทำกิจกรรมสาธารณกุศลในไทยเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อระดมทุน ๕ พันเหรียญสหรัฐ มอบให้กับโครงการอนุรักษ์ในพื้นที่ท่องเที่ยวของไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๖. อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ สิงห์ แคดดี้ แชมเปี้ยนชิพ เดลินิวส์ (หน้า ๑๘)

๗. อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ สิงห์ แคดดี้ แชมเปี้ยนชิพ โลกวันนี้รายวัน (หน้า ๙.๓)

นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมกับ สรวง จันทรอุไร ผอ.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา บจก.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดกอล์ฟ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ สิงห์ แคดดี้ แชมเปี้ยนชิพ” เพื่อเปิดโอกาสให้แคดดี้ได้โชว์วงสวิง โดยเริ่มสนามแรกที่เขาเขียว คันทรีคลับ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้

๘. ‘พาต้าซัมมิท’ ชี้เทรนด์ท่องเที่ยว กระตุ้นรัฐร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓๑)

นฤมล เกษมสุข นำเสนอสาระสำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (พาต้า) ในหัวข้อ Private Sector Challenges and Opportunities Inherent in Advancing the complete visitor economy ที่ได้ตอกย้ำบทบาทสำคัญของการท่องเที่ยว ผ่านภาคเอกชนชั้นนำในเวทีโลก ซึ่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การพัฒนาคู่ขนานจากภาครัฐ จะเป็นองค์ประกอบหลักที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว
พร้อมมีการคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี ๒๕๗๓ นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะเติบโตได้ในอัตราเฉลี่ย ๓.๓ เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนปี ๒๕๕๕ การเติบโตของการท่องเที่ยวทั่วโลกมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของจีดีพีประมาณ ๓.๒ เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าปีนี้จะกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยตรงได้อีกประมาณ ๓.๑ เปอร์เซ็นต์ โดยภูมิภาคที่มาแรงที่สุดในปีก่อนคือ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่เติบโตในอัตรา ๗.๓ เปอร์เซ็นต์

๙. จับกลุ่มบูมเที่ยวไทย รร.เหนือรวมตัวโรดโชว์เจาะตลาดจีน สทน.หาพันธมิตรจัดกิจกรรมร่วม โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๓)

กลุ่มโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง มีแผนจะรวมตัวกันไปโรดโชว์และเทรดโชว์ในต่างประเทศ ในนามโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยตั้งเป้าจะไปจีนเป็นจุดแรก เพราะต้องการต่อยอดกระแสคนจีนอยากมาเที่ยวเชียงใหม่ ตามรอยหนังลอสต์ อิน ไทยแลนด์
ด้าน สทน. เตรียมหารือกับบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของ สทน. ร่วมกันจัดโปรแกรมทัวร์ในประเทศ ๔ ภาคขายด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศร่วมกัน คาดจะมีคนไทยเข้าร่วมทัวร์ ๓ – ๔ พันคน

๑๐. ห้องพักทะเลอันดามันเต็ม คนไทยหันเที่ยวฝั่งอ่าวไทย แนวหน้า (หน้า ๑๑)

สทน. ชี้ คนไทยมีพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนกว่า ๘๕ เปอร์เซ็นต์ และเดินทางผ่านบริษัททัวร์น้อยลงเหลือกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรถคันแรก ที่ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้น
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมียอดเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยพบตามสถานที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน อย่างภูเก็ต สมุย และกระบี่ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดวิกฤติขาดแคลนห้องพัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้คนไทยหนีร้อนไปเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า ๑.๕ หมื่นล้านบาท ในช่วงหน้าร้อน
ส่วนปัญหาเงินบาทแข็งค่านั้น ยังคงต้องจับตามองต่อไป เพราะขณะนี้ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมในประเทศปรับราคาห้องพักขึ้น และอาจส่งผลให้ราคาแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศลดลงมาอยู่ ๒ หมื่นบาท ต่อคนต่อทริป สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ รวมถึงอาจส่งผลให้คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ มากขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คึกคักขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวยังคงท่องเที่ยวในประเทศต่อไป

๑๑. กระทุ้งรัฐอย่าละเลยนักท่องเที่ยวยุโรปพักระยะยาว  โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๓)

นางมิ่งขวัญ เมธเมาลี นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (เอทีทีเอ็ม) อยากให้ภาครัฐให้น้ำหนักกับการทำตลาดยุโรปมากขึ้น และไม่ควรละเลยตลาดนี้ เผย แม้ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวยุโรปที่มาเที่ยวไทยลดลง แต่กลุ่มที่เดินทางมามีพฤติกรรมอยู่นาน และใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อไทย โดยจุดหมายที่คนยุโรปชอบไปและอยู่ยาวคือ ภูเก็ต และสมุย
พร้อมอยากให้ภาครัฐจัดประเภทที่พักของนักท่องเที่ยว โดยจัดกลุ่มบ้านพัก วิลลา รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ ที่ไม่ได้มาตรฐานพอจะเป็นโรงแรม แต่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาพักระยะยาว ให้เป็นที่พักอีกประเภท รวมถึงควรเข้าไปพัฒนามาตรฐานการบริการของที่พักเหล่านี้ให้ดีขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวยุโรปพักนานขึ้น และกลับมาพักระยาวอีกในอนาคต

๑๒. ผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมยั่งยืน แนวหน้า (หน้า ๑๑)

อพท. ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการผลิตบัณฑิตร่วม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ๔ รุ่น ใน ๔ ปีการศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานการมีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถ พร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์สร้างมูลค่าของวัฒนธรรมชุมชน ผ่านกระบวนการท่องเที่ยว โดย อพท. จะมอบทุนการศึกษาให้ปีการศึกษาละ ๒ ทุน เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

๑๓. “ปู” สานธุรกิจมองโกเลีย อาหาร – ยานยนต์ – พลังงาน ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๙)

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยือนมองโกเลีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาเกือบ ๔๐ปี พร้อมได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อให้การส่งเสริมการค้าและการลงทุนบรรลุเป้าหมาย โดยไทยพร้อมจะลงนามในความตกลง เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกัน ขณะที่มองโกเลีย จะพัฒนาการส่งออกพลังงาน และได้มีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน จำนวน ๓ ฉบับ
ส่วนด้านการท่องเที่ยว ไทย – มองโกเลีย เห็นพ้องให้เร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมจะผลักดันให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรม การตั้งแคมป์ และร้านอาหาร

๑๔. จีนเฝ้าระวังหวัดนกสูงสุด มาเลย์แบนนำเข้าไก่แล้ว  โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๙)

คอลัมน์รายงานพิเศษ โดย ทีมข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนก H๗N๙ ล่าสุด ผู้นำจีนได้สั่งทั่วประเทศเฝ้าระวังสูงสุด หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักไวรัสวิทยาของสหรัฐอเมริกาเตือน มีโอกาสที่เชื้อจะกลายพันธุ์ ส่วนที่มาเลเซียได้สั่งห้ามนำเข้าไก่ทุกประเภทจากจีนแล้ว พร้อมขอให้บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วประเทศ เฝ้าจับตาสถานการณ์การระบาดของโรคให้มากขึ้น

๑๕. ๗ Greens Fair แนวหน้า (หน้า ๔)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. แถลงข่าวการจัดงาน “หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ ททท.

***********************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th


ข่าวประเด็นสำคัญ วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

๑.ท่องเที่ยวฯ เร่งทำโรดแมปบริหาร เน้นหนักความปลอดภัย – กระจายแหล่งท่องเที่ยว ประชาชาติธุรกิจ (หน้า ๒๗)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย กระทรวงฯ อยู่ระหว่างการเร่งทำเวิร์กช็อป เพื่อหาข้อมูลมาวางโรดแมปด้านบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงฯ บรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้เข้าประเทศ ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ โดยจะเน้นหนักเรื่องสร้างภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก หวังกระจายแหล่งท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไทยจำนวนมาก

พร้อมเดินหน้าผลักดันการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถสูตร ๑ หรือฟอร์มูล่า ๑ ต่อเนื่องจากแผนเดิม และคาดว่าภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ จะเป็นปีที่ดีของไทย เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัด ประกอบกับบางประเทศเกิดข้อพิพาททางการเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงฯ จะประสานทุกส่วนให้เน้นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น

๒. ‘สมศักย์’ ชงตั้งศาลท่องเที่ยว มติชนรายวัน (หน้า ๙)

๓. ตั้งศาลใหม่ เฉพาะคดีท่องเที่ยว ‘สมศักย์’ ลุยถกเลขาศาล – บิ๊กอู๋แก้ปัญหาล่าช้าจนบินกลับก่อน ข่าวสด (หน้า ๑)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีแนวคิดจะร่วมกับตำรวจ ศาลยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้ง “ศาลท่องเที่ยว” เพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาอาชญากรรมกับนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และกระทบกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทย
ซึ่งในเบื้องต้นอาจเป็นการตั้งแผนกคดีการท่องเที่ยวในศาล เพื่อพิจารณาคดีเหล่านี้ เนื่องจากการตั้งศาลท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ ต้องมีการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกัน รวมถึงจะหารือเรื่องการเปิดศาลกลางคืน เพื่อพิจารณาอรรถคดีให้รวดเร็วมากขึ้น และวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ จะเข้าหารือกับ ผบ.ตร. เพื่อขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว เอาจริงเอาจัง เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว

๔. ททท. ร่วมท้องถิ่นสร้างเยาวชนรู้เที่ยวทั่วไทย เดลินิวส์ (หน้า ๖)

คอลัมน์มองคุณภาพชีวิต โดย นายแพทย์สุวิทย์ เกียรติเสวี นำเสนอรายละเอียดโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ของ ททท. ซึ่งล่าสุด ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูโครงการนำร่องที่โรงเรียนเทศบาล ๔ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ เมษายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ททท. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นที่โรงเรียน ๘๔ แห่งทุกภาคทั่วไทย เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวกับผู้มาเยือน และพร้อมรองรับอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

๕. ทัวร์อังกฤษจ่อปรับขึ้นราคา รับเงิน ‘ปอนด์ – บาท’ ผันผวน ประชาชาติธุรกิจ (หน้า ๒๗)

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผอ.ททท.สนง.ลอนดอน เผยถึงแนวทางการทำตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้า (อินบาวน์) จากอังกฤษในปีนี้ว่า ต้องจับตาปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ใน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยมองว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะปรับราคาแพ็กเกจทัวร์อย่างน้อย ๑๐ – ๑๕ เปอร์เซ็นต์ และเทรนด์การเดินทางเข้าไทยขยายตัวเล็กน้อย โดยจะกลับมาฟื้นเต็มที่ในปี ๒๕๕๗ จากนโยบายวินัยการคลังของรัฐบาลอังกฤษในขณะนี้ และจะส่งเสริมอย่างเต็มที่ในปี ๒๕๕๘ พร้อมปรับแผนการตลาดเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย (ออล – อินคลูซีฟ แพ็กเกจ) ช่วยลดปัญหาความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยว

๖. เจาะใจ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ซีอีโอ ‘พิงคนครโมเดล’ ขับเคลื่อนศูนย์ประชุมเชียงใหม่ – ไนท์ซาฟารี  ประชาชาติธุรกิจ (หน้า ๒๙)

คอลัมน์สัมภาษณ์ นำเสนอบทสัมภาษณ์ ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุล ผอ.สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ถึงแผนการบริหารงานและแนวทางการทำตลาดของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ และเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

๗. ผวาปัญหาเกาหลีใต้เลิกเที่ยวพุ่ง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๑๐)

ผู้บริหาร บจก.ดิสคัฟเวอรี่ โคเรีย เผย หลังเทศกาลสงกรานต์ มีลูกค้าขอชะลอการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้จำนวนมาก เนื่องจากกังวลกับข่าวความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม มีการยกเลิกการเดินทางถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของแผนการเดินทางรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอินเซนทีฟ พร้อมคาดว่าคนไทยจะชะลอการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีต่อเนื่องอีก ๑ - ๒ เดือน หรืออย่างรุนแรงที่สุดจะชะลอการเดินทางยาวถึงไปจนถึงปลายปี แต่หลังจากนั้นหากสถานการณ์เป็นปกติ เชื่อว่าคนไทยจะกลับมามั่นใจในการท่องเที่ยวเช่นเดิม

๘. พม่าอ้างกรรมสิทธิ์ยึด ๓ เกาะน่านน้ำอันดามัน ห้ามไทยเข้าไปจุ้น หอค้าระนองห่วงเกิดเหตุบานปลาย จี้ทางการรีบเคลียร์ แนวหน้า (หน้า ๑)

ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมาร์ – ไทย ด้านจังหวัดเกาะสอง – ระนอง หรือทีบีซี ได้อ้างกรรมสิทธิ์ใน ๓ เกาะ ได้แก่ เกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก และห้ามฝ่ายไทยหรือประชาชนไทยเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยอ้างแผนที่ของอังกฤษจัดทำเกี่ยวกับแผนที่น่านน้ำทะเลอันดามัน เมื่อปี ค.ศ.๑๙๓๙ พบว่าเกาะทั้ง ๓ อยู่ในน่านน้ำของเมียนมาร์ ด้านหอการค้าจังหวัดระนอง หวั่นเหตุการณ์บานปลาย เพราะปัญหาเขตพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ด้านจังหวัดระนอง มีอยู่เกือบตลอดแนวพรมแดน พร้อมเรียกร้องให้ทางการเร่งแก้ไขปัญหา

๙. ๑๓ ชีวิตระทึก – ฉลองหลินปิง รถรางไฟฟ้าเดี้ยงกว่าชั่วโมง คม ชัด ลึก (หน้า ๑)

๑๐. ฉลอง ๓ ปี ๑๑ เดือน ‘หลินปิง’ ต่อรองไม่ต้องส่งกลับจีน แนวหน้า (หน้า ๑)

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในงานฉลองวันเกิดครบรอบ ๓ ปี ๑๑ เดือน ของแพนด้าหลินปิง ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยรถรางไฟฟ้าที่ให้บริการพาเที่ยวชมรอบสวนสัตว์เชียงใหม่ เกิดเหตุขัดข้อง ติดค้างอยู่บนรางที่มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ แอฟริกา ที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทำให้นักท่องเที่ยว ๑๓ คน ติดอยู่บนรถรางนานกว่า ๑ ชม.
เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากระบบเบรกขัดข้อง พร้อมหยุดให้บริการรถรางชั่วคราว และคืนเงินค่าโดยสารแก่ผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่บนรถราง ด้าน อบจ.เชียงใหม่ เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องเจรจาเพื่อให้หลินปิงได้อยู่ไทยต่อ

๑๑. สธ.ระดมคุมเข้มหวัดนก ‘H๗N๙’ ไทยรัฐ (หน้า ๑)
กระทรวงสาธารณสุข ระดมกำลังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มการตรวจจับการระบาดและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๗N๙ ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ปีกพร้อมได้ให้องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เตรียมคลังยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ด้านองค์การอนามัยโลก ขอให้ทุกประเทศเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม แต่ยังไม่แนะนำให้ดำเนินการตรวจคัดกรองพิเศษผู้ที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ

๑๒. ตัดงบ เดลินิวส์ (หน้า ๕)

คอลัมน์คนหน้า ๕ โดย ดินสอโดม กล่าวถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ว่า รัฐบาลจะเสนอขออนุมัติต่อสภาทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ตั้งขาดดุลหรือต้องไปกู้มา ๒.๕ แสนล้านบาท เน้นสร้างคุณภาพคนและสร้างระบบ แต่เมื่อดูเม็ดเงินรายกระทรวง “ดินสอโดม” ได้ตั้ง ข้อสงสัยว่า สำนักนายกรัฐมนตรีมีงานอะไรพิเศษ ถึงได้งบจำนวนมาก ผิดกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่หาเงินเข้าประเทศ แต่ถูกตัดลง -๒๑.๔ เปอร์เซ็นต์

๑๓. เที่ยวมีคุณค่า ไทยรัฐ (หน้า ๔)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. และ อ.คฑา ชินบัญชร แถลงข่าวการจัดโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” เพื่อท่องเที่ยวตามแหล่งสืบสานพุทธศาสนา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

**************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th
ข่าวประเด็นสำคัญ วันเสาร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ททท. ดันทัวร์ศาสนาเที่ยว ๑๒ เดือน เดลินิวส์ (หน้า ๑๖)

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เผย ททท. ได้จัดโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยเดินทางเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค มากกว่าท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร เป็นผู้ร่วมโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดทำหนังสือคู่มือ นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยงเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด สามารถขอรับได้ที่ ททท.สนง.ใหญ่ หรือสาขาทั่วประเทศ
และในช่วงวันวิสาขบูชา จะจัดกิจกรรรมคาราวานรถบัสปรับอากาศกับขบวนรถยนต์เดินทางท่องเที่ยวแบบแสวงธรรม พร้อมปฏิบัติธรรม ๕ เส้นทาง คือ เส้นทางภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย - กำแพงเพชร ภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร – นครพนม ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยทั้งหมดจะเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในช่วงเช้าของวันขึ้น ๑๕ ค่ำวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒. “เที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” สยามธุรกิจ (หน้า ๔)

คอลัมน์สังคม โดย อิสระ ประชาชื่น : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เปิดตัวโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือน สุขใจให้พลังชีวิต” โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร เป็นไกด์นำทัวร์ เริ่มในวันวิสาขบูชาที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สนใจสอบถามได้ที่ ททท.

๓. ครอบครัวนักเดินทาง บางกอก ทูเดย์ (หน้า ๒๗)

คู่รักนักเดินทาง อ้อม – พิยดา และสามี ศรา – จุฑารัตนกุล ร่วมงานเปิดตัวเว็บไซต์ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ควอลิตี้ ของ ททท. โดยมีนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิดงาน

๔. ปั่นไปเที่ยวไป เมืองไทยยั่งยืน กรุงเทพธุรกิจ / เสาร์สวัสดี (หน้า ๗)

คอลัมน์ Travel Focus นำเสนอรายละเอียดงาน BANGKOK BIKE ๒๐๑๓ งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อคนรักจักรยานเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวงานแรกในไทย โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ฮอลล์ ๔ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มี ททท. และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ให้การสนับสนุน ภายใต้ธีม Let’s Go Green หรือปั่นไปเที่ยวไป เมืองไทยยั่งยืน

๕. เพิ่มมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว ปรับปรุงปาย – แผนที่ – รับประชาคมอาเซียน ข่าวสด (หน้า ๕)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มีโยบายจะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยจะเน้นย้ำให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีบทบาทในทุกเหตุการณ์ พร้อมจะหารือกับ ผบ.ตร. ถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวให้เข้มงวดมากขึ้น
ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าสู่เออีซีนั้น ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องป้าย แผนที่ และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว จึงได้สั่งการให้ ททท. เร่งทำโรดแม็ปในเรื่องดังกล่าว ก่อนเสนอของบประมาณจากรัฐบาลมาปรับปรุง รวมถึงเตรียมใช้ช่องทางโชเชี่ยลมีเดีย อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

๖. ๓ หนุ่มคนดีศรีท่องเที่ยวไทย จับขี้คุกหื่นไล่ปล้ำสาวคาปั๊ม สยามรัฐ (หน้า ๒๒)

คอลัมน์แกะรอย...อาชญากร โดย วัชรินทร์ กลิ่นมะลิ รายงานถึงการจัดงานมอบรางวัล “คนดีศรีท่องเที่ยวไทย” ประจำปี ๒๕๕๖ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมอบรางวัลให้กับ ๓ พลเมืองดีที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนให้รอดพ้นจากการถูกข่มขืน ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พร้อมได้นำเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าว
๗. ไฟแรง เดลินิวส์ (หน้า ๖)

คอลัมน์ แซ่บ ! ๑ กล่าวถึง นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ว่าเริ่มโชว์ผลงาน โดยผลงานแรกคือ ตั้งรางวัลคนดีศรีท่องเที่ยวไทย มอบให้กับบุคคลที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วประสบเหตุร้ายในไทย เรียกได้ว่าไฟแรงตั้งแต่เริ่มงาน อีกทั้งไม่เคยหนีการให้ข่าว จะรับโทรศัพท์ทุกครั้ง หรือหากติดสายหรือติดธุรกิจ ก็จะโทรกลับมาหา
อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูกันต่อไปว่า รมว.คนใหม่ จะโชว์ผลงานชิ้นโบแดงหรือเร่งทำนโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ได้ ๒ ล้านล้านบาท ตามเป้าทันในปี ๒๕๕๘ หรือไม่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

๘. เทร้อยล้านทำป้ายบอกทาง เดลินิวส์ (หน้า ๖)

ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผย กรมฯ เตรียมจัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวตามเส้นทางหลักของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เน้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษก่อน พร้อมจะเร่งทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเดินหน้าได้รวดเร็วและต่อเนื่อง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท

๙. นายกฯ ติมอร์เยือนไทย / หนุนติมอร์เข้าอาเซียน เดลินิวส์ (หน้า ๑๖)

๑๐. ไทย – ติมอร์ชื่นมื่นร่วมบูมท่องเที่ยว แนวหน้า (หน้า ๑๑)

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีต้อนรับนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต พร้อมกับได้หารือข้อราชการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต และพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยด้านการท่องเที่ยว ไทยพร้อมจะช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของติมอร์ รวมทั้งย้ำนโยบายของไทยในการสนับสนุนติมอร์ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนด้วย

๑๑. ทอท. ดัน ‘ระวีวรรณ’ นั่ง ผอ.สุวรรณภูมิ ผลงานติดระดับโลก กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๑)

บอร์ด ทอท. มีมติแต่งตั้ง นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ เป็น ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพราะมีผลงานโดดเด่น พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่จนติดอันดับโลก และมีมติให้ น.ส.วิไลวรรณ นัดวิไล รักษาการ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปเป็นที่ปรึกษา ๑๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน เป็นต้นไป
แหล่งข่าวจากที่ประชุมเผย ปัญหาเร่งด่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่รอการแก้ไขในขณะนี้คือ ข้อพิพาทในสัญญาสัมปทานประกอบกิจการบริหารจัดการอาคาร และลานจอดรถหน้าอาคารผู้โดยสาร ระหว่าง ทอท. กับ บจก.ปาร์คกิ้ง แมนเนจเม้นท์

๑๒. ‘ฮู’ เตือน H๗N๙ แรงกว่า H๕N๑ ชี้ตัวแพร่เชื้อไม่แสดงอาการ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๑๖)

๑๓. ไทยคุมเข้มยันหวัดนก ‘เอช ๗ เอ็น ๙’ เชื้อรุนแรงติดคนสู่คน ไทยรัฐ (หน้า ๑)

ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผย ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า เชื้อไข้หวัดนก H๗N๙ รุนแรงกว่า H๕N๑ และอาจแพร่จากคนสู่คน โดยคนอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อโดยไม่มีอาการป่วย และสัตว์ปีกติดเชื้อไม่มีสัญญาณป่วยตายก่อนติดคน พร้อมแนะให้เฝ้าระวังนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย หากพบว่าป่วยต้องรีบพาไปพบแพทย์ ด้านกรมอุทยานแห่งชาติฯ สั่งห้ามนำเข้านกจากประเทศเสี่ยง พร้อมยกระดับความเข้มข้น หลังพบลามมาถึงไต้หวันแล้ว

***************************************
prdiv@tat.or.th

26/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ปกป้องเชียงคาน ไทยรัฐ (หน้า ๔)

คอลัมน์บุคคลในข่าว โดย กระสุนทอง เห็นด้วยที่นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. มุ่งปกป้องชุมชนเก่าแก่กว่า ๑๐๐ ปี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เพื่อความยั่งยืน สำคัญที่สุดคือ สร้างความเข้าใจกับผู้คนทุกระดับในพื้นที่ ถึงการดำเนินวิถีชุมชนไม่ให้เกิดผลกระทบจากผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่ง ททท. เช่น ทำคู่มือเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวให้รู้คุณค่า การลดมลพิษด้วยเส้นทางขี่จักรยานท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน สร้างทีมเยาวชนท้องถิ่น สื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตชุมชน เช่น ความเป็นมาของเมืองเชียงคาน ตำนานการทำผ้านวมคุณภาพ

๒. ‘ทัวร์อินบาวนด์’ อ่วมบาทแข็งเตรียมขึ้นราคา ๑๕ เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓)

๓. ทัวร์จ่อปรับราคารับค่าเงิน เดลินิวส์ (หน้า ๗)

๔. ควงโต้งแจงบาทแข็ง ‘ปู’ ออกทีวี ‘ประสาร’ จับเข่าคลัง เงินอ่อน ๒๙ – ทองขึ้นส่งออกพืชผลอ่วม มติชนรายวัน (หน้า ๑)

๕. จ่อขึ้นราคาแพ็กเกจทัวร์นอกเข้าไทยสู้บาท คม ชัด ลึก (หน้า ๖)

แอตต้า เผยผลกระทบของเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุนแล้ว ๑๐ – ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามา เนื่องจากปรับราคาไม่ทัน เพราะมีการตกลงกันล่วงหน้า ๖ เดือน ซึ่งในขณะนั้นค่าเงินยังไม่แข็งขึ้นเท่าปัจจุบัน ประกอบกับตลาดท่องเที่ยวหลักอย่างยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น ค่าเงินอ่อนตัว จากมาตรการอุดหนุนของรัฐบาล ยิ่งทำให้ทัวร์เสียเปรียบด้านส่วนต่างมากขึ้น
ล่าสุด ธุรกิจทัวร์เตรียมเจรจากับคู่ค้าต่างประเทศ ขึ้นราคาแพ็กเกจทัวร์อย่างต่ำ ๑๐ – ๑๕ เปอร์เซ็นต์ สำหรับช่วงไฮซีซั่น พร้อมยอมรับเป็นกังวลกับการทำความเข้าใจกับคู่ค้าและนักท่องเที่ยว ชี้ ปัจจัยที่ยังช่วยประคองธุรกิจทำให้ไม่มีบริษัทใดปิดบริการ เพราะไทยยังรับการเดินทางเชิงปริมาณค่อนข้างสูง สังเกตจากสถิติคนใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๑ เมษายน ที่ผ่านมา มีประมาณ ๑.๕ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๔๖.๗ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่เดินทางมามากที่สุด ๕ อันดับแรกคือ จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย
ด้านนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผอ.ททท.สนง.ลอนดอน ชี้ ตลาดอังกฤษมีจุดอ่อนที่น่ากังวล ๓ ประการคือ ๑. ภาพลักษณ์ความปลอดภัยเชิงลบจากข่าวการเสียชีวิตของชาวอังกฤษ ๒ กรณีติดต่อกัน ทำให้สื่อตีแผ่ข่าวว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวอังกฤษมาเสียชีวิตในไทยกว่า ๓๐๐ คน ๒. ปัญหาการพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเกินความจำเป็น และ ๓. การเตรียมปรับขึ้นราคาแพ็กเกจของบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ รับกับเงินบาทแข็งค่าและเงินปอนด์อ่อน รวมถึงอุปสรรคการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้โดยสารเครื่องบินตามระยะทาง
พร้อมแนะบริษัทนำเที่ยวตลาดยุโรป ควรจัดทัวร์แบบเหมารวมทุกอย่าง ทั้งที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อดึงดูดผู้ที่กังวลเกี่ยวกับงบประมาณ ได้มั่นใจในการควบคุมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวครั้งแรกที่ไม่เคยมาไทย ที่มีอัตราส่วน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ จะได้กล้าเดินทางมา เพราะสามารถวางแผนงบประมาณได้
ด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นัดประชุมทีมเศรษฐกิจเพื่อหารือถึงปัญหา เงินบาทแข็งค่าในวันนี้ (๒๖ เมษายน) ขณะที่กระทรวงการคลัง ได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือ

๖. ‘บาทแข็ง’ กระทบท่องเที่ยว อย่าประมาท – อย่าหลอกตัวเอง กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓๑)

คอลัมน์ลับคมธุรกิจ โดย นงค์นาถ ห่านวิไล กล่าวถึงปัญหาเงินบาทแข็งค่า ที่ส่งผลกระทบต่อทัวร์อินบาวนด์ เพราะนักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาเที่ยวไทยแพงขึ้น และอาจทำให้เปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นที่ค่าเงินอ่อนกว่า พร้อมนำเสนอภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสแรก จากการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
โดยนายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เผย จำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกยังเติบโตถึง ๑๒ เปอร์เซ็นต์ และเชื่อว่าแนวโน้มยังดีต่อเนื่องทั้งปี น่าจะทำรายได้ตลาดต่างประเทศได้ตามคาดคือ มีนักท่องเที่ยว ๒๔.๕ ล้านคน หรือเติบโต ๑๑ เปอร์เซ็นต์ สร้างรายได้ ๑.๑๔ ล้านล้านบาท หรือเติบโต ๑๙ เปอร์เซ็นต์
แม้ขณะนี้จะมีปัจจัยเงินบาทแข็งค่าที่ส่งผลกระทบกับบางตลาดก็ตาม แต่หากดูตัวเลขนักท่องเที่ยวในตลาดหลักของไทย คือ จีน รัสเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น ยังเติบโต โดยเฉพาะตลาดจีน มีการเติบโตสูงต่อเนื่อง และมีการท่องเที่ยวในหลายจุดของไทย อีกทั้งยังเชื่อว่าเมื่อมีการเปิดเออีซีในปี ๒๕๕๘ นักท่องเที่ยวในอาเซียนก็จะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นจะเพิ่มจุดหมายการเดินทางในอาเซียนมากขึ้น โดยใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ด้านนายอภิชาติ สังฆอารี อดีตนายกแอตต้า และ กก.ผจก.บจก.เออีดี เอเชีย ทราเวล ชี้ว่า แม้นักท่องเที่ยวบางส่วนจะเลือกเดินทางมาไทย แต่พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป คือมีวันพักในไทยลดลง และใช้จ่ายลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัว อีกทั้งตลาดยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศและเงินบาทแข็งค่า ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะอาจส่งผลต่อเป้าหมายรายได้ในปี ๒๕๕๘ ที่รัฐบาลวางไว้ เนื่องจากตลาดยุโรปเป็นกลุ่มคุณภาพ และมีการใช้จ่ายสูง ส่วนนโยบายการเปิดเออีซี เชื่อว่าจะเกิดการแชร์นักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนมากขึ้น
ด้านนายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เชื่อว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังสดใส เห็นได้จากวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา มีการเดินทางคึกคักทั้งในและต่างประเทศ โดยภาพรวมไตรมาสแรกในปีนี้ สายการบินทุกรายเติบโตกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากขึ้น ขณะที่แอร์เอเชียเติบโต ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคแข็งแกร่ง โดยเฉพาะจีนที่มีการเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับ ๑ ที่เดินทางในภูมิภาคนี้ จะเติบโตมากขึ้นจากการเปิดเออีซี ที่จะทำให้การเดินทางระหว่างภูมิภาคอาเซียนสะดวกและง่ายขึ้น
สุดท้ายผู้เขียนเตือนว่า แม้ภาพรวมในขณะนี้การท่องเที่ยวยังสดใส แต่การที่เงินบาทยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ไม่ควรประมาท และไม่ควรหลอกตัวเอง

๗. เปิดเส้นทางแข่งเอฟวัน นำเสนอ ครม. จากกรมอู่ ทร. คนดู ๑.๕ แสน ไทยรัฐ (หน้า ๒๑)

๘. สมศักย์เดินหน้าเอฟวัน สรุปซิ่ง ๖ กม. เส้นราชดำเนินเสริมที่นั่งให้ดูเป็นแสนคน เดลินิวส์ (หน้า ๑๗)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ พร้อมรับฟังความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตร ๑ หรือฟอร์มูล่าวัน ในปี ๒๕๕๘ โดย กกท. รายงานว่า ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมสรุปเรื่องเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน โดยจะเริ่มต้นที่กรมอู่ทหารเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ ผ่านถนนมหาราช เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าพระธาตุ ลอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้าเข้าสู่ถนนจักรพงษ์ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน ผ่านถนนมหาชัย เลี้ยวขวาเข้าถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาเข้าเส้นชัยบริเวณกรมอู่ทหารเรือ
โดยเส้นทางดังกล่าวจะผ่านสถานที่สำคัญ คือ พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วัดอรุณราชวราราม มีข้อดีคือ มีที่นั่งให้ผู้ชมหลายจุดสามารถรองรับคนได้ถึง ๑.๕ แสนคน สะดวกเรื่องการขนส่งรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ มีผลกระทบต่อสนามหลวงน้อยที่สุด จุดสตาร์ทอยู่ริมน้ำสามารถสร้างจุดชมการแข่งขันลอยน้ำ การล่องเรือชมการแข่งขัน, หากพระราชวงศ์ มีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรการแข่งขัน สามารถทอดพระเนตรบนเรือพระที่นั่งริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นจุดที่ทอดพระเนตรได้ดีที่สุด จุดเข้าพิทสามารถสร้างแบบถาวรเพื่อใช้ในรายการอื่นได้ ไม่กระทบกับมวลชนมากนัก สามารถควบคุมเรื่องตั๋วเข้าชมได้ สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการแข่งขันได้ และมีผลกระทบต่อมวลชนและชุมชนน้อยกว่าเส้นทางอื่นๆ
พร้อมเตรียมนำแผนงานต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน “เอฟวัน” เสนอ ครม. รับทราบและอนุมัติในอีก ๒- ๓ เดือนข้างหน้า พร้อมกับเชื่อว่าหากประชาชนได้รับฟังข้อมูลอย่างถูกต้อง จะเห็นด้วยกับการจัดแข่งขันอย่างแน่นอน
๙. รมว.ท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บ บ้านเมือง (หน้า ๑๔)

คอลัมน์ทั่วทิศเมืองไทย โดย เพลิงตะวัน : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปเยี่ยมชาวเกาหลีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ตชนกัน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ฯลฯ ให้การต้อนรับ

๑๐. ‘ไมซ์’ เอเชียบูม สสปน.เจาะตลาด ๕ เสือ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓๐)

เมธาวี ตันเรืองเวชจรูญ นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดของ สสปน. ที่เตรียมเจาะตลาด ๕ ประเทศในเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ เพราะเป็นประเทศที่มีการเดินทางของกลุ่มไมซ์สูงสุด ๕ อันดับแรกในเอเชีย โดยจะดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ว่าด้วยยุทธศาสตร์การรักษาตลาดเดิม และเพิ่มตลาดใหม่ รวมถึงยุทธศาสตร์การเสริมความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

๑๑. มนต์เสน่ห์ ‘เมืองไทย’ ดูดเงินนักท่องเที่ยว โลกวันนี้วันสุข (หน้า ๒๓)

คอลัมน์ Market Guide โดย ฤทัยกาญจน์ อินทร์แพง นำเสนอผลการสำรวจของเวสเทิร์น ยูเนี่ยน (WU) ผู้นำในการให้บริการรับและส่งเงินระดับโลก ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริหารเงินของนักท่องเที่ยวในไทย โดยพบว่า นักท่องเที่ยว ๘๕ เปอร์เซ็นต์ เดินทางมาเที่ยวไทยด้วยงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่ ๑ ใน ๓ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว หรือ ๓๖ เปอร์เซ็นต์ ระบุ มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนสูงกว่างบที่ตั้งไว้ และสูงกว่าจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่เคยไปเยือนมา โดยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ หมดไปกับค่าอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก นอกจากนี้ ไทยยังเป็นเมืองแห่งการจับจ่าย ที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเกินกว่างประมาณที่กำหนดไว้ และเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย

๑๒. อย่าดูถูกนักท่องเที่ยว ‘จีน’  โลกวันนี้วันสุข (หน้า ๔๒)
คอลัมน์ Small World โดย อุษณีย์ สาลิฟา รายงานถึงการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ที่เทรนด์การท่องเที่ยวช่วงต้นปีนี้ คนจีนเริ่มหันไปเที่ยวเกาหลีใต้มากขึ้น แทนที่จะไปญี่ปุ่น จากปัญหาความขัดแย้งเรื่องเกาะ อีกทั้งการที่ตลาดจีนเติบโตในธุรกิจโลก ทำให้บริษัททัวร์ทั้งอินบาวนด์ เอาต์บาวนด์ รวมถึงโรงแรม และร้านค้าปลีก ต้องปรับตัวเพื่อรับกับลูกค้ากลุ่มนี้ อาทิ เตรียมพนักงานที่สื่อสารกับนักท่องเที่ยวจีน ที่ได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีใหม่ของวงการท่องเที่ยวโลก
ส่วนเรื่องการแบ่งชนชั้นทางสังคมของนักท่องเที่ยวจีนกับชาติอื่นๆ ผอ.สถาบันวิจัยการท่องเที่ยวจีนในต่างแดน เปิดเผยว่า เอเชียตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้ ต้องปรับความรู้สึกใหม่ว่า คนจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการในโรงแรมหรือร้านอาหารที่ดี เทียบเท่ากับ คนอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น เพราะที่ผ่านมาคนจีนมักได้รับการต้อนรับเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศโลกที่สาม คือ ไม่ให้การต้อนรับที่ดี หรือไม่มีพนักงานที่พูดภาษาจีนได้มาขายสินค้า
ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงและไปท่องเที่ยวต่างประเทศมี ๒ กลุ่มคือ กลุ่มคนรุ่นเก่า ที่เติบโตหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และนิยมการซื้อบริการทัวร์แบบ package tourists มักเดินทางไปเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรก และนิยมซื้อทัวร์หลายประเทศ ส่วนอีกกลุ่มคือ คนรุ่นใหม่ ที่นิยมเดินทางด้วยตัวเอง ซึ่งชาวจีนกลุ่มที่สองจะได้รับการต้อนรับมากกว่า กลุ่มแรก เพราะหนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่จะเคารพกฎระเบียบและกติกาในแต่ละประเทศ ขณะที่ กลุ่มแรกจะต้องพัฒนา เพราะเป็นคนจีนรุ่นเก่าที่มีพฤติกรรมบางอย่างไม่เคารพต่อกฎระเบียบ หรือไร้ความเกรงใจในเรื่องบางอย่าง อันเป็นเหตุให้ได้รับการดูถูกจากคนที่เคารพกฎระเบียบเช่นในยุโรปหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม UNWTO ได้คาดการณ์ว่าปี ๒๐๑๕ คนจีนที่ไปเที่ยวต่างประเทศจะทะลุ ๑๐๐ ล้านคนอย่างแน่นอน หากรัฐบาลจีนยังรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับนี้ และใช้นโยบายทำให้เงินหยวนแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้คนจีนไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต้องเตรียมบุคลากรที่พูดภาษาจีนกลางไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ยกเว้นไม่ต้องการต้อนรับชาวจีนให้เป็นลูกค้าอันดับหนึ่งของธุรกิจที่ดำเนินอยู่

๑๓. เที่ยวเกาหลีโดนเลื่อน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เหตุคนไทยยังผวาโสมแดงขู่ทำสงคราม สวนทางทัวร์ญี่ปุ่นพุ่ง ๓๑ เปอร์เซ็นต์ จากเยนอ่อน โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๒)

ผู้ประกอบการทัวร์ระบุ คนไทยยังกังวลกับข่าวความขัดแย้งระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือ ทำให้ยกเลิกการเดินทางไปเที่ยวเกาหลี โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการยกเลิกการเดินทาง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของแผนการเดินทางโดยรวม โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอินเซนทีฟที่เดินทางเป็นหมู่คณะ พร้อมคาดว่า คนไทยชะลอการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีต่อเนื่อง ๑ – ๒ เดือน หรือรุนแรงสุดคือ ชะลอการเดินทางยาวถึงปลายปีนี้ แต่หากเหตุการณ์ในเกาหลีใต้เป็นปกติ เชื่อว่าคนไทยน่าจะกลับมามั่นใจเที่ยวเช่นเดิม
ขณะที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยบลูมเบิร์กรายงานว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะขยายตัวขึ้นอีกในอนาคต เพราะเงินค่าเงินเยนอ่อน ส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปญี่ปุ่นถูกลง

๑๔. เด้ง ผอ.สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง ‘บอร์ด ทอท.’ ล้มสรรหาเอ็มดี กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๕)
แหล่งข่าวจาก ทอท. เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด ทอท. วันนี้ (๒๖ เมษายน) จะมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง โดยตำแหน่งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลง อาทิ นางวิไลวรรณ นัดวิไล ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจถูกย้ายมาเป็น รอง กก.ผอญ.สายงานพัฒนาธุรกิจ และ นางวีรวรรณ เนตระคเวสนะ ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะมาดำรงตำแหน่ง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น ส่วนการสรรหา กก.ผอญ.ทอท. ก็มีแนวโน้มอาจยกเลิกการสรรหา เพราะเห็นว่าคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหลืออยู่ ๕ รายอาจไม่เหมาะสม

๑๕. ยังไม่อนุมัติตั้ง ‘บ.ไทยสมายล์’ ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๑๙)

๑๖. เบรกแผนตั้งไทยสมายล์ห่วง ดึงบินไทยเจ๊ง โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑๑)

พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ได้ให้การบินไทยกลับไปทำข้อมูลเรื่องการจัดตั้ง สายการบินไทยสมายล์เพิ่มเติม เนื่องจากแผนที่เสนอมายังไม่ชัดเจน และไม่มีความพร้อมในการเข้าแข่งขันในธุรกิจการบินอย่างแท้จริง หวั่นซ้ำรอยสิงคโปร์ ที่ผลประกอบการตกต่ำเพราะตั้งบริษัทลูก โดยให้ทบทวนแผนเสนอกลับมาโดยเร็วที่สุด
ด้านนายสรจักร เกษมสุวรรณ กก.ผอญ.การบินไทย ยืนยัน การบริการระหว่างไทยสมายล์กับนกแอร์ ไม่ทับซ้อนกัน โดยนกแอร์จะเป็นโลว์คอสแอร์ไลน์ที่มีระดับให้บริการเสริมแบบเต็มที่ ต่างจากสายการบินโลว์คอสต์ทั่วไป ส่วนสายการบินไทยสมายล์ อยู่ระดับกลาง ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยเน้นตลาดจีนและอินเดีย และการบินไทยจะอยู่ในระดับพรีเมี่ยม

๑๗. สกัดเชื้อหวัดนกเข้าไทย รัฐประชุมรับมือขั้นสูงสุด โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๖)

๑๘. หวัดนกจีนลามข้ามไปไต้หวัน เอเชียแตกตื่นหนักสั่งสกัด – ตรวจเข้ม อนามัยโลกชี้เป็นไวรัสร้ายแรงสุดที่เคยพบ โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๙)

น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข เผย องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนให้ทุกประเทศเฝ้าระวังไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๗N๙ อย่างใกล้ชิด เพราะล่าสุดจีนมีผู้ป่วยติดเชื้อ ๑๐๙ ราย เสียชีวิตแล้ว ๒๓ ราย และถือเป็นไวรัสที่มีอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตมากที่สุดที่เคยค้นพบ
ในส่วนไทย ยังไม่มีการแพร่ระบาดทั้งในคนและในสัตว์ปีก แต่ได้มีการเตรียมการรับมือเต็มที่ ๔ ระบบ คือ การเฝ้าระวังป้องกันโรค การดูแลรักษา การควบคุมการแพร่ระบาดโรค และระบบการตรวจชันสูตรยืนยันทางห้องปฏิบัติการ มีการร่วมมือทำงานกับกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเน้นการเฝ้าระวังจับสัญญาณการระบาดทุกวัน
ส่วนสถานการณ์การระบาดล่าสุด เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อนอกจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกที่เกาะไต้หวัน โดยผู้ป่วยเพิ่งเดินทางกลับมาจากมณฑลเจียงซู ในภาคตะวันออกของจีน ส่งผลให้หลายประเทศในเอเชีย ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทันที โดยเฉพาะเที่ยวบินขาเข้าจากจีน

๑๙. เทศกาลโคโยตี้ และขี้เมา คม ชัด ลึก (หน้า ๔)

คอลัมน์วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ โดย ประภัสสร เสวิกุล กล่าวถึงเทศกาลสงกรานต์ของไทย ที่ปัจจุบันได้ละเลยแก่นของประเพณีอันดีงาม และยังดัดแปลงไปตามใจชอบ เช่น การใช้รถกระบะบรรทุกถังน้ำ และนุ่งกางเกงขาสั้นหรือเสื้อเอวลอย ทำให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายที่ดื่มสุราจนเมามาย อีกทั้งสิ่งเพี้ยนๆ เหล่านี้ ได้ถูกแพร่ไปในหมู่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ไม่เข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ทำให้แต่ละปีมีภาพอุจาดตาเกิดขึ้นเป็นประจำ
โดยผู้เขียนมองว่า การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวนอกประเทศ นอกจากการสัมผัสสภาพชีวิตสังคม สถานที่แปลกตา และความรื่นรมย์แล้ว สิ่งที่นักท่องเที่ยวน่าจะได้เก็บกลับไปด้วย คือศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี อันแสดงถึงอารยะของผู้คนในประเทศ พร้อมแนะว่า น่าจะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง รวมถึงเข้มงวดกับผู้ที่มีพฤติกรรมในทางทำลายวัฒนธรรม ก่อนที่สงกรานต์จะกลายเป็นเทศกาลของโคโยตี้และขี้เมา
จริงอยู่ที่การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ลำดับต้นๆ ของประเทศ แต่เงินที่ได้มากับวัฒนธรรมที่เสียไป มันคุ้มกันหรือไม่ และการที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง แต่มีคุณภาพและให้ความสนใจกับวัฒนธรรมของไทยอย่างจริงจัง น่าจะเกิดประโยชน์กว่าการให้ความสำคัญเชิงปริมาณ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและผลเสียหายที่ตามมา

๒๐. ขออย่าเป็นมวยล้มเหมือนก่อน คม ชัด ลึก (หน้า ๔)

บทบรรณาธิการ กล่าวถึงคดีฉ้อฉลจากการจำหน่ายเครื่องตรวจระเบิดปลอม (จีที ๒๐๐) ซึ่งล่าสุดศาลอาญากลางในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ตัดสินว่านักธุรกิจเจ้าของบริษัท เอทีเอสซี มีความผิดจริง และอาจต้องโทษจำคุกถึง ๑๐ ปี ขณะที่ทางดีเอสไอของไทย มีมติให้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ
โดยผู้เขียนเชื่อว่า กระบวนการยุติธรรมของไทยยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติจนเหมือนกับเป็นมวยล้ม ดังกรณีของนางจุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่าการ ททท. ในคดีสินบนงานบางกอกฟิล์ม ที่ขณะนี้ยังเก็บตัวเงียบ ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวหรือตั้งข้อหาใดๆ รวมถึงไม่ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ เชื่อว่าคดีจีที ๒๐๐ ยังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่จับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นมวยล้มหรือไม่ เพราะมีชีวิตคนและความปลอดภัยของภาคใต้เป็นเดิมพัน

๒๑. เจาะเหตุสลดกลางทะเล ! สปีดโบ๊ตพัทยาซิ่งชนกัน นักท่องเที่ยวขาขาดสยอง ข่าวสด (หน้า ๒)

คอลัมน์สดจากสนามข่าว โดย อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล นำเสนอรายละเอียดเหตุการณ์เรือ สปีดโบ๊ดชนกัน ที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ได้รับบาดเจ็บและต้องพิการไปตลอดชีวิต

๒๒. บุกจับฟาร์มเลี้ยงงูพบเกาหลีเปิบดีงูเพียบ ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๖)

นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ปลัดอาวุโส เข้าไปตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงงู หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พบนักท่องเที่ยวเกาหลีกว่า ๒๐ คนกำลังรับประทานดีงูเห่า โดยมีไกด์บรรยายถึงสรรพคุณของดีงูเห่าว่าเป็นยาโด๊ป เสริมพลังความเป็นชาย รวมถึงทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งในฟาร์มยังมีดีงูเห่าตากแห้ง พร้อมเนื้องูเห่าชำแหละแช่แข็งในตู้เย็นจำนวนมาก รวมถึงงูดอง ไข่งูดอง แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง

๒๓. ต่อยอด สยามรัฐ (หน้า ๔)

๒๔. ๗ Greens Fair  บ้านเมือง (หน้า ๔)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. แถลงข่าวจัดงาน ๗ Greens Fair หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว และปลูกจิตสำนึกทางการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ ททท.

******************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th
25/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ท่องเที่ยวเล็งชงงบปั้นล่าม แก้ปัญหาขาดไกด์ภาษาอย่างหนัก ล้มแผนลดสเปกหวั่นผิด พรบ. โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๕)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการท่องเที่ยว เผย กระทรวงฯ ได้ยกเลิกแนวคิดการลดวุฒิการศึกษามัคคุเทศก์ (ไกด์) ที่กำหนดให้คนจบ ม.๖ สามารถสอบประกอบอาชีพไกด์ได้ จากเดิมต้องจบปริญญาตรี โดยเกรงว่าจะขัดต่อ พ.ร.บ.ไกด์ พร้อมสั่งกรมการท่องเที่ยว และ ททท. เร่งจัดทำแผนพร้อมกรอบงบประมาณดำเนินการ เพื่อเสนอของบประมาณกลางปีต่อ ครม. เพื่อว่าจ้างสถาบันการศึกษาในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก อาทิ เชียงใหม่ พัทยา ฯลฯ ผลิตล่ามภาษาที่ขาดแคลน อาทิ จีน รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนไกด์อย่างหนัก รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่สนใจมาประกอบอาชีพล่าม และไกด์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหามาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ได้รับความปลอดภัย เมื่อเดินทางมาเที่ยวไทย โดยวันที่ ๑๐ พฤษภาคมนี้ เตรียมหารือร่วมกับ รมว.คมนาคม เพื่อวางแนวทางร่วมกันแบบครบวงจร โดยกระทรวงฯ เตรียมวางมาตรการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันทีกรณีเกิดเหตุร้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกันระหว่าง ททท. กับภาคเอกชน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน ๑ – ๒ เดือนนี้

๒. ๒ ล้านล้านอย่างยั่งยืน โหมเที่ยวติดดินยันไฮโซ สยามธุรกิจ (หน้า ๒๖)

สกู๊ปนำเสนอรายละเอียดการเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandSuperQuality.com และแคมเปญการตลาดออนไลน์ “THE LITTLE BIG PROJECT เที่ยวแบบจิตอาสา” ของ ททท. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมาย ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘

๓. ยันพระวิหารไม่กระทบท่องเที่ยว เดลินิวส์ (หน้า ๑๖)

นายบริสุทธิ์ ประสพทรัพย์ ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. เผย ได้ออกสำรวจเก็บข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยว ระหว่างการนำคดีฟ้องร้องเขาพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลกพบว่า การเดินทางเข้าออกทุกด่านยังปกติ โดยด่านชายแดนปอยเปต อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีนักท่องเที่ยวเข้า – ออกรวม ๑๕๘,๗๓๑ คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติอีก ๓๓,๐๔๖ คน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕๙.๐๗ ล้านบาท
ส่วนที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ชายแดนด่านบ้านแหลมกับด่านบ้านผักกาด ยังมีผู้คนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกปกติ และที่ด้านด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ยังมีการเดินทางเข้าออกตามปกติ ประมาณวันละ ๑ พันคน นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สาม อาทิ ลาว เวียดนาม ยุโรป และอเมริกา ที่เดินทางจากเมืองเสียมเรียบ พระตะบอง ผ่านเข้ามายังไทย ไปสู่เกาะช้าง พัทยา กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางกลับประเทศด้วย

๔. รัฐบาลเกียร์ว่างหนุนเวิลด์เอ็กซโป สสปน. รอเก้อ จม.รับรองส่ง ‘บีไออี’  กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓๐)

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สสปน. เผย ขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากกระทรวงต่างประเทศ เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์เอ็กซโป ๒๐๒๐ ตามคำขอของบีไออี ซึ่งขณะนี้ได้เลยกำหนดที่บีไออีรอรับจดหมายยืนยันจากรัฐบาลไปแล้ว
ล่าสุดอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานไปยังบีไออีว่า ไทยยังได้รับโอกาสให้ไปพรีเซ็นต์ความพร้อมร่วมกับประเทศอื่นๆ หรือไม่ โดยส่วนตัวเชื่อว่าบีไออีคงไม่ตัดสิทธิ์ไทย และหาก สสปน. ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นอย่างอื่นจากรัฐบาล ก็ต้องเตรียมคณะไปพรีเซ็นต์ความพร้อมอีกครั้งตามกำหนดเดิมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
ด้านนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยัน กระทรวงฯ ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้ว เพราะต้องขึ้นอยู่กับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล สสปน. แต่โดยส่วนตัวมองว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์เอ็กซโป ต้องพิจารณาว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่

๕. ทีเส็บบุกตลาด ๕ เสือเอเชีย หวังเพิ่มยอดนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ๗ เปอร์เซ็นต์ แนวหน้า (หน้า ๑๑)

นายธงชัย ศรีดามา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สสปน. เผย สสปน. มีแผนจะบุกตลาด ๕ เสือเอเชีย ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ ในปี ๒๕๕๖ หลังปี ๒๕๕๕ พบว่ากลุ่มดังกล่าว มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางมาไทยสูงสุด ๕ อันดันแรก โดยจะใช้กลยุทธ์ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีทั้งในและนอกประเทศ ส่งเสริมตลาดพัฒนาบุคลากร การจัดงานขนาดใหญ่ การจัดทำแคมเปญ และการทำโรดโชว์
โดยตลาดอินเดีย จะบุกเปิดตลาดใหม่ เน้นกลยุทธ์ขายตลาดเศรษฐกิจใหม่ กระตุ้นตลาดแบบการมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย และมีแผนจะเปิดตลาดในรัฐกุจาราช ซึ่งเป็นรัฐที่รวมบริษัทหรือองค์กรมากที่สุดในอินเดีย ส่วนตลาดจีน จะเน้นกลยุทธ์การรักษาตลาดเดิม เน้นจับกลุ่มจัดงานขนาดใหญ่และกลไกภาครัฐในการสนับสนุน
ด้านตลาดญี่ปุ่น จะเน้นสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานไมซ์ระดับเมือง ตลาดเกาหลี จะเน้นกลยุทธ์วางพื้นฐานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ และตลาดสิงคโปร์ จะเน้นทำโปรโมชั่นกับ ผู้เข้าชมงาน มั่นใจจะมีผู้เดินทางไมซ์เอเชียเข้ามาไทย ๕๑๐,๒๗๖ คน เพิ่มขึ้น ๗ เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้จากตลาดเอเชียเพิ่มขึ้น ๑๓ เปอร์เซ็นต์ หรือมีรายได้ประมาณ ๔๗,๙๖๖ ล้านบาท ส่วนการเติบโตใน ๕ ตลาดนั้น คาดว่าจะเติบโตประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นเกาหลีที่คาดว่าจะเติบโต ๘ เปอร์เซ็นต์

๖. ท่องเที่ยวพ้อ ๒ ล้าน ล. ไม่เอื้อ เหตุขนส่งทางอากาศได้งบลงทุนน้อย แนะหันจัดทัวร์ ตามระบบราง – ถนนเพิ่มโพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๒)

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวในการบรรยายเรื่อง ๒.๒ ล้านล้านบาท ส่งผลต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างไร จัดโดยสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย โดยมองว่า เงินลงทุน ๒.๒ ล้านล้านบาท ส่งผลดีต่อภาคท่องเที่ยวโดยตรงไม่มากระยะแรก เพราะรัฐบาลใช้เงินลงทุนด้านระบบขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่ ๖๖.๙๘ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๓ เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่อาจได้ผลดีทางอ้อมหากภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ฉลาด
พร้อมแนะ หากผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องการรับอานิสงค์การลงทุน ๒.๒ ล้านล้านบาทเต็มที่ ต้องหันไปเน้นทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางและทางบก อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใกล้สถานีระหว่างทางรถไฟเร็วสูง และควรรวมตัวกดดันรัฐให้ใช้เงินลงทุนด้านอื่นๆ ที่รัฐยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้ในโครงการใด โดยให้เน้นลงทุนโครงการที่เป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวโดยตรง
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวต้องปรับตัว เพื่อให้การท่องเที่ยวเดินไปถูกทิศทาง และหากดึงคนที่มีประสิทธิภาพมาทำงาน มั่นใจว่า ๕ ปี ไทยจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ถึง ๑๐๐ ล้านคนต่อปี และเป็นนักท่องเที่ยวตลาดระดับบน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และระยะยาวอาจถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์

๗. เล็งปราบ ‘รัสเซีย - เกาหลี’ ยึดภูเก็ต มติชนรายวัน (หน้า ๑๒)

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่หาดกะรน และหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ร้องเรียนให้ดีเอสไอเข้าตรวจสอบบริษัทต่างชาติชาวรัสเซีย เข้ามาสร้างอิทธิพลในพื้นที่ว่า เบื้องต้นพบว่ามีนักลงทุนชาวรัสเซียและเกาหลีใต้เข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแบบครบวงจร และให้คนไทยเป็นนอมินี อีกทั้งข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า มีผู้ประกอบธุรกิจในภูเก็ตกว่า ๓,๐๐๐ ราย มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น
ล่าสุด ดีเอสไอได้เชิญนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อดำเนินการและปราบปราม

๘. ไทยนิยมเที่ยวญี่ปุ่น โพสต์ ทูเดย์ / วิเคราะห์เศรษฐกิจ (หน้า ๓)

คอลัมน์โลกมองไทย : บลูมเบิร์ก รายงานความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศของคนไทยว่า กำลังนิยมเดินทางไปญี่ปุ่นจำนวนมาก โดยเฉพาะหลังเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ค่าครองชีพของญี่ปุ่นลดลง โดยพบว่าใน ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๕๖ มีคนไทยเดินทางไปญี่ปุ่นกว่า ๓.๖ หมื่นราย คิดเป็นสัดส่วน ๑ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

๙. ‘ชัชชาติ’ มึนไทยสมายล์ วางตำแหน่งตลาดไม่ชัด ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๑๗)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม หวั่นการบินไทยแยกตั้งไทยสมายล์ อาจกลายเป็นแย่งผู้โดยสารกันเอง พร้อมแนะให้วางตำแหน่งในตลาดให้ชัด และสามารถแข่งขันได้แค่ไหน ยืนยันเป้าหมายของไทย คือต้องการเป็นฮับการบินในภูมิภาค โดยได้เชิญไออาตาเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินมาประเมินผลในการกำหนดแผนที่เหมะสม เพื่อให้ไทยเป็นฮับการบิน พร้อมเสนอช่วยดึงเช่าเหมาลำเป็นสมาชิกแก้ปัญหามาตรฐานบริการ

๑๐. อนามัยโลกเตือน ‘หวัดนก’ พันธุ์ใหม่ ที่พบใน ‘จีน’ อยู่ในกลุ่ม ‘อันตรายที่สุด’ ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๓)

๑๑. หวัดนกพันธุ์ใหม่ออกจากจีน เข้าไต้หวันพบผู้ป่วยรายแรก เดลินิวส์ (หน้า ๑๑)

ทางการจีนยืนยัน ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไวรัส H๗N๙ ในจีนแล้ว ๑๐๘ ราย เสียชีวิตแล้ว ๒๒ ราย และยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าผู้ป่วยรับเชื้อด้วยวิธีใด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ระบุ สถานการณ์ในขณะนี้ยังมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมเตือนเชื้อดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มอันตรายที่สุด และสามารถติดต่อจากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ได้ง่ายกว่าชนิด H๕N๑ ที่เคยระบาดตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๓๖๐ คน
ด้านไต้หวัน พบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๗N๙ เป็นรายแรก และถือเป็นครั้งแรกที่พบ ผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นนอกจีน เผย ผู้ติดเชื้อมีอาการน่าเป็นห่วง ประวัติไม่เคยสัมผัสสัตว์ปีก แต่เดินทางผ่านเซี่ยงไฮ้ แหล่งระบาดของหวัดนกสายพันธุ์ใหม่ระหว่างเดินทางกลับไต้หวัน

****************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th


24/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ททท. หนุนปรับราคาห้องพัก โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑๒)

คอลัมน์ทันสถานการณ์ : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เผย ททท. เตรียมเสนอแนวคิดการปรับราคาห้องพักต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพัฒนาการท่องเที่ยวพิจารณา เพื่อให้โรงแรมในประเทศมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและการบริการที่ดี และมองว่าการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการขยับราคาขึ้น คาดในช่วงครึ่งปีหลังจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยประมาณ ๒๔ ล้านคน
นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย เผย การกำหนดราคาห้องพักต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกลไกตลาดมากกว่ากำหนดราคาตายตัว แต่สถานการณ์ท่องเที่ยวปัจจุบันที่ดี มีแนวโน้มปรับราคาห้องพักช่วงไฮซีซั่นได้ประมาณ ๑๐ – ๑๕ เปอร์เซ็นต์

๒. ททท. ปลุกกระแสการท่องเที่ยวสีเขียว แนวหน้า (หน้า ๑๑)

๓. ‘ททท.’ เนรมิต ‘๗ กรีนส์ แฟร์’ หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว ประชาชาติธุรกิจ (หน้า ๒๗)

๔. ททท. ชวนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว กระหึ่ม ๗ Greens Fair ๓ – ๕ พ.ค. ฐานเศรษฐกิจ (หน้า ๔๐)

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เผย ททท. ได้จัดโครงการ ๗ GREENS Concept เพื่อปลูกฝังการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้ร่วมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ จัดงาน ๗ Greens Fair ภายใต้คอนเซ็ปต์ “หลงรักเมืองไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว” ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานมีกิจกรรม ๗ โซนหลัก ได้แก่ ๒. โลกแห่ง ๗ Greens : ๗ Greens World ๒. Tourism Awards ๓. Soft Adventure ๔. Eco Tourism ๕. Creative Tourism ๖. Green stage และ ๗. OTOP Products รวมทั้งได้ใช้สัญลักษณ์ “ผีเสื้อ” ในการแสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และใช้มาสคอต “น้องสุขใจ” เป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวหัวใจรักษ์โลก คาดว่าจะมีคนมาร่วมงาน ๓ แสนคน มีเงินสะพัด ๒๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท และกระตุ้นให้เกิดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้นกว่า ๖ หมื่นคน

๕. ททท. เปิดเว็บไซต์ใหม่ เน้นลูกค้าไฮ – เอนด์ แนวหน้า (หน้า ๑๙)

สกู๊ปรายงานบรรยากาศการเปิดตัวโครงการ Thailand Super Quality ของ ททท. โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิดงาน และมีเซเลบฯ ชื่อดังมาร่วมงานมากมาย

๖. ททท. ชวนไหว้พระขอพร ๙ วัดเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต สยามรัฐ (หน้า ๙)

สกู๊ปพาทัวร์พร้อมแนะนำการท่องเที่ยวไหว้พระ ๙ วัดพระอารามหลวง กับ ททท. ซึ่งได้นำสื่อมวลชนร่วมทริปดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชนได้ทราบถึงคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

๗. The Little Big Project ประชาชาติธุรกิจ (หน้า ๒๗)

คอลัมน์โลกท่องเที่ยว กล่าวถึงแคมเปญการตลาดต่างประเทศของ ททท. ภายใต้ชื่อ The Little big Project ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อโปรโมตการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในไทย โดยชักชวนนักท่องเที่ยวจิตอาสาทั้งชายและหญิงทั่วโลก มาร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

๘. ครม.เข้ม ๘ ข้อคุม ‘สปีดโบ๊ต’ มติชนรายวัน (หน้า ๑๙)

๙. ครม. สั่งล้อมคอกสปีดโบ๊ต ข่าวสด (หน้า ๑๔)

๑๐. ติดจีพีเอสจับความเร็วเรือสปีดโบ๊ต เดลินิวส์ (หน้า ๑๙)

ครม. ได้รับทราบแนวทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ประสบเหตุเรือสปีตโบ๊ตชนกันที่จังหวัดชลบุรี โดยจะเร่งรัดมาตรการความช่วยเหลือทั้งด้านจิตใจ และติดตามดำเนินคดี พร้อมวางมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นอนาคต โดยแนวทางความช่วยเหลือด้านกฎหาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ ส่วนด้านจิตใจ นอกจากเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้ว ทางจังหวัดชลบุรี ยังได้ช่วยเหลือเงินเบื้องต้นจำนวน ๔ หมื่นบาท
พร้อมรับทราบแนวทางป้องกัน ๘ แนวทาง ได้แก่ ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งการเดินเรือ มาตรฐานของเรือ เสื้อชูชีพ นายท้ายเรือ และเส้นทางเดินเรือ๒. แนวทางช่วยเหลือต้องรวดเร็ว ๓. จัดโซนนิ่งเล่นน้ำ เขตจอดเรือ และจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องชัดเจน ๔. กำหนดจุดขึ้น – ลงให้เป็นจุดเดียว ๕. กำหนดจุดเข้า – ออกของเรือต้องชัดเจน ๖. กำหนดความเร็วของเรือ สนับสนุนโครงการวิทยุติดตามเรือของเมืองพัทยา สนับสนุนให้ติดตั้งระบบจีพีเอส เพื่อตรวจสอบการใช้ความเร็วของเรือ ๗. ส่งเสริมมาตรการออกระเบียบข้อบังคับที่เป็นส่วนรวม และ ๘. รัฐต้องสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ส่วนความคืบหน้าของคดี ล่าสุดคนขับเรือ ส.เข็มทอง ได้เข้ามอบตัวแล้ว พร้อมให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ขับเรือชนเรือคู่กรณีตามที่ข่าวเสนอไป

๑๑. กองทัพบกจี้รัฐของบทำตลาด โอดนักเที่ยวเยอะ – ไร้เงินจัดการ มติชนรายวัน (หน้า ๑๒)

พลโทปวิริศ แจ่มสว่าง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สส.ทท.ทบ.) อยากเสนอให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหารมากขึ้น เพราะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมีนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ประมาณ ๑ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๓ เท่าจากปี ๒๕๕๔
โดยอยากให้สร้างมูลค่าในพื้นที่บริเวณเขาค้อ เพราะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมาก และทาง สส.ทท.ทบ. ได้ทำแผนปรับปรุงไว้แล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณมาสานต่อ เชื่อหากพื้นที่ท่องเที่ยวของทหารได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง และมีงบการทำตลาดมากขึ้น จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และหลังเปิดเออีซี จะมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพราะเป็นกลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยมาก

๑๒. เอกชนตื่นรับผลเออีซี ชี้โกลาหลทัวร์จีนทะลัก เดลินิวส์ (หน้า ๑๒)

รายงานข่าวระบุว่า ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไทยในรูปแบบคาราวานรถยนต์ผ่านจังหวัดเชียงราย และบางส่วนมุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรติดขัด ให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ด้านคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ เตรียมหารือกับหอการค้าจังหวัดภาคเหนือ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคน ตลอดจนยกระดับการบริการต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่เออีซี อาทิ ที่พัก หรือการพัฒนากลุ่มสินค้า โอท็อป ให้เกิดประโยชน์

๑๓. ตั้งเกณฑ์ บ.ทัวร์ รับเออีซี หวั่นเสียเปรียบ / แนะคงสัดส่วนถือหุ้น ๔๙ : ๕๑ ฐานเศรษฐกิจ (หน้า ๔๐)

นางสุวดี ปาจรียางกูร รองประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวและบริการ สำหรับการเปิดเออีซีใน ปี ๒๕๕๘ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมหารือเรืองข้อผูกพันชุดที่ ๙ ซึ่งเป็นเรื่องธุรกิจนำเที่ยว ที่ตามแผนจะเปิดให้อาเซียนเข้ามาลงทุนได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องปลดล็อก พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวปี ๒๕๕๑ ก่อน ขณะที่แอตต้า เรียกร้องให้คงสัดส่วนการลงทุน ๔๙ : ๕๑ และไม่ต้องการให้กรรมการต่างชาติมีอำนาจลงนามธุรกิจใดๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

๑๔. นายกฯ ปูสั่งการ “ค่าบาทแข็ง” เอกชนบี้ ธปท. งัดยาแรงแก้ปัญหาก่อนตายหมู่ ไทยรัฐ (หน้า ๘)

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า พร้อมเตรียมมาตรการรับมือ โดยย้ำให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ไปหารือเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบ ในวันที่ ๒๔ เมษายนนี้ พร้อมให้ประสานงานดูแลนโยบายทางด้านการเงินให้เร็วที่สุด
ด้านผู้ประกอบการ แนะให้รัฐบาล และ ธปท. ดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากและแข็งค่าเร็วเกินไป ควรทำให้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ ๒๙ – ๓๐ บาทต่อเหรียญ และ ธปท. ควรควบคุมปริมาณเงินไม่ให้ไหลเข้ามากเกินไป ขณะที่ ส.อ.ท. เตรียมระดมสมองกลุ่มอุตสาหกรรมในวันที่ ๒๔ เมษายนนี้ เพื่อติดตามปัญหาเงินบาทแข็งค่า และจัดทำมาตรการขอความช่วยเหลือ เพื่อหารือกับกระทรวงพาณิชย์ และ ธปท. ต่อไป พร้อมชี้ ถึงเวลาแล้วที่ ธปท. ต้องใช้ยาแรงเข้ามาควบคุมไม่ให้เงินบาทผันผวนและมีเสถียรภาพ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ส่งออก

๑๕. สั่ง รปภ.หาดใหญ่ขั้นสูง มาเลย์ตึงกำลังริม ‘โก – ลก’ ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๑)

๑๖. คุมเข้มสุด ป้องกันหาดใหญ่ จับตาคาร์บอมบ์ช่วงครบรอบ ๙ ปีกรือเซะ มาเลย์ตรึงด่านโก – ลก สกัดป่วนเลือกตั้ง โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๗)

เจ้าหน้าที่ได้คุมเข้มรักษาความปลอดภัยพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการก่อเหตุในช่วงครบ ๙ ปีเหตุการณ์กรือเซะ ในวันที่ ๒๘ เมษายน และการนัดหมายพูดคุยสันติภาพในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยจะเน้นตรวจสอบรถต้องสงสัยที่อาจนำมาประกอบเป็นคาร์บอมบ์
ส่วนด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย ที่อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส ทหารมาเลเซียได้เพิ่มความเข้มงวดจุดผ่อนปรนข้ามแม่น้ำโกลกกว่า ๑๐ จุด โดยไม่อนุญาตให้คนไทยและสินค้าไทยผ่านเข้าออก จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีบัตรประชาชนมาเลเซียเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสในการเลือกตั้งทั่วไปมาเลเซีย ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๗. ระวังการก่อการร้ายในเมือง ไทยรัฐ (หน้า ๒)

คอลัมน์เปิดฟ้า... ส่องโลก โดย คุณนิติ นวรัตน์ เขียนถึงการก่อการร้ายสมัยใหม่ ที่มุ่งโจมตีในเมือง ทำให้เมืองไม่มีความมั่นคง และเป็นอันตรายที่ยากจะป้องกันและยากที่จะตรวจสอบได้ โดยในส่วนของไทย ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนัก โดยใช้จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ จนทำให้ไทยเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรม และนักก่อการร้ายระดับภูมิภาคและระดับโลก ขณะที่หลายประเทศก็มีนักท่องเที่ยวเท่าเราหรือมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในเรื่องการตรวจสอบผู้คนที่จะเดินทางมาเยือน ยกตัวอย่าง สิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ขณะนี้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอื่น และด้านการท่องเที่ยวสูงกว่าเรา
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเคยถามนักท่องเที่ยวชาวดัตช์ที่รู้จักว่า อะไรที่ทำให้มาเที่ยวไทยทุกปี ได้รับคำตอบว่า ไทยเป็นที่เดียวในโลกที่ยอมให้นักท่องเที่ยวสนุกสนาน จนสามารถทำผิดกฎหมายได้ แม้ว่าบางครั้งจะถูกจับ แต่ก็ยังเป็นประเทศที่วิ่งเต้นได้ ฟังแล้วนึกถึงสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่ขายความปลอดภัย แต่ไทยขายความสะดวก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของเรายังทำงานแยกส่วน ต่างคนต่างทำ ไม่ค่อยประชุมร่วมกัน โดยเป้าหมายของกระทรวงหนึ่งคือ ต้องการนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ขณะที่อีกกระทรวงหนึ่งคือ ความมั่นคงของชาติ ซึ่งทั้งสองกระทรวงควรจะทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ทั้งนักท่องเที่ยวของแท้จำนวนมาก และสามารถสืบค้นและทำลายเครือข่ายการก่อการร้าย รวมทั้งสามารถใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและนักท่องเที่ยว
สุดท้ายผู้เรียนระบุ เรื่องนักก่อการร้ายระดับสากลที่มาซ่องสุมในไทย เปรียบเป็นมะเร็งที่ใกล้จะเน่า พร้อมอยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปรับปรุงการทำงานโดยด่วน

๑๘. คุ้มกันแน่นช้างเผือกแก่งกระจาน ห้ามนักท่องเที่ยวเข้า คม ชัด ลึก (หน้า ๑)

กรมอุทยานแห่งชาติฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ขอกำลังสนับสนุนเพื่อคุมเข้มช้างเผือกที่พบในป่าแก่งกระจาน เพื่อป้องกันขบวนการล่าช้าง โดยห้ามคนภายนอก และนักท่องเที่ยวเข้าอ่างเก็บน้ำกระหร่าง ๓ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้านรอง ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ ไม่ยืนยันว่ามีช้างเผือก

๑๙. ของฝาก รมต. (ท่องเที่ยว) กีฬา สยามรัฐ (หน้า ๒๒)

คอลัมน์คลุกวงใน โดย หลี่หมิง กล่าวถึงเหตุการณ์ร้ายที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุ หากเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ และการตัดสินใจไม่มาเที่ยวไทยในอนาคต หากทุกอย่างยังไม่มีมาตรการป้องกัน พร้อมฝากถึงนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา อย่ามุ่งทำงานกีฬาอย่างเดียว เพราะงานท่องเที่ยวมีมาก เหตุใดไม่คิดแยกแบ่งกัน

๒๐. เชื่อบรรหาร – เชื่อสมศักย์ สยามรัฐ (หน้า ๒๒)

คอลัมน์ขอเล่นด้วยคน โดย “บิ๊กหอย” วนัสธนา สัจจกุล กล่าวถึงคัดเลือก รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ โดยเชื่อในสายตาของนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่เสนอให้นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ มาทำหน้าที่ว่า คัดสรรมาดี รับรองไม่มีพลาด
****************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th
23/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

๑. เปิดเว็บ Thailand Super Quality บูมกลุ่ม ‘ไฮโซ’ เที่ยวไทย กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๒๘)

นฤมล เกษมสุข นำเสนอรายละเอียดการจัดทำเว็บไซต์ ThailandSuperQuality.com ของ ททท. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำตลาด สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การทำตลาดใน ๔ เช็กเมนต์คือ นักกอล์ฟ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ คู่รักและฮันนีมูน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง
ภายในเว็บไซต์จะแบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็น ๓ จุดแข็งของไทย ได้แก่ ๑. Super Sport & Leisure ๒. Super Hospitality และ ๓. Super Privilege โดยนำบริการของภาคเอกชนที่ได้คุณภาพมาร่วมนำเสนอสินค้าและแพ็กเกจท่องเที่ยว ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลักซ์ชัวรี่ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ และได้รับอานิสงส์จากการแชร์ภาพและข้อมูลในสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ Viral Marketing ที่สำคัญ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการท่องเที่ยวต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบน โดยจะเน้นคัดสรรเฉพาะบริการคุณภาพ คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ – ๕๐๐ ราย
นอกจากนี้ ได้เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษ “แชทออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง” และมีแคมเปญกระตุ้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก นำร่องด้วยโครงการ “Love every second in Thailand” เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งที่อยู่ในไทยและต่างประเทศ แบ่งปันประสบการณ์ที่ประทับใจในไทย ซึ่งจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ทันทีที่เกิดการโพสต์รูป สามารถแชร์ภาพผ่านแอพพลิเคชั่นอินสตราแกรม โดยใส่ Hashtag (#) ThailandSuperQuality พร้อมจะมีการสุ่มเลือกผู้โชคดีเพื่อรับของรางวัล Super Quality

๒. ททท. ทำเว็บกระตุ้นท่องเที่ยว มติชนรายวัน (หน้า ๑๗)

คอลัมน์ย่อยข่าวเศรษฐกิจ : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandSuperQuality.com เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ โดยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถานประกอบการที่เป็นซูเปอร์ควอลิตี้ทั่วไทย เพื่อเป็นช่องทางให้นักท่องเที่ยวทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว และจะมีการจัดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ในไทย ผ่านทางอินสตราแกรม และจะมีการสุ่มผู้โชคดีเพื่อรับของรางวัล

๓. ททท. ดันกระแส Eco Tourism ส่งเสริมปั่นจักรยานท่องเที่ยว แนวหน้า (หน้า ๑๑)

๔. นีโอจัดแบงค็อกบิ๊กไบค์ ๒๐๑๓ คม ชัด ลึก (หน้า ๖)

นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เผย ททท. ได้สนับสนุนการจัดงาน BANGKOK BIKE ๒๐๑๓ หรือมหกรรมจักรยานของผู้ที่มีใจรักการปั่น ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ฮอลล์ ๔ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือนีโอ
โดยเป็นงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อคนที่รักการเดินทางด้วยจักรยานเป็นครั้งแรกของไทยภายในงานจะมีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคนรักจักรยานและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร รวมกว่า ๒๐๐ บูธ เชื่อจะสามารถเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๑ แสนคน จากเดิมที่มีอยู่ ๒ แสนคน และคาดว่าตลอด ๔ วัน จะมีผู้เข้าชมงานกว่า ๑ แสนคน มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๕. อุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ฉุดภาพลักษณ์ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓๑)

๖. ถกความปลอดภัยนักเที่ยวต่างชาติ มติชนรายวัน (หน้า ๑๖)

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยอมรับ เหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ตชนกันที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยอย่างหนัก ซึ่งทางกระทรวงฯ เตรียมมอบเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยววงเงินไม่เกิน ๑ หมื่นเหรียญสหรัฐต่อคน (ประมาณ ๓ แสนบาท) และได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บแล้ว
ล่าสุดได้รับรายงานว่า ทางเทศบาลเมืองพัทยา เตรียมจัดประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือในวันนี้ (๒๓ เมษายน) ซึ่งหากมาตรการที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ อาจต้องเสนอ ครม. เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อขออนุมัติความช่วยเหลือเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นใจด้านความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และในเร็วๆ นี้ เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คชอป) กับกระทรวงคมนาคม เพื่อหามาตรการป้องกันปัญหาขนส่งทางรถ เรือ และทางอากาศ แบบครบวงจร
ด้าน สทท. อยากให้หน่วยงานด้านการขนส่ง เพิ่มมาตรการคุมเข้มผู้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อบริการสาธารณสุข อาทิ เพิ่มการฝึกอบรมในการสอบ หรือขอใบอนุญาตด้วยมาตรฐานสูงกว่าใบอนุญาตทั่วไป รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร ทั้งถนนและทางเรือให้เข้มงวดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

๗. ผู้ว่าชลบุรี – นายกพัทยามอบเงิน นักท่องเที่ยวโสม เหยื่อสปีดโบ๊ท คม ชัด ลึก (หน้า ๓)

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เข้าเยี่ยมอาการของนักท่องเที่ยว ๒ รายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ตชนกันที่เกาะล้าน พร้อมมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือ ให้กับนักท่องเที่ยวคนละ ๔ หมื่นบาท ส่วนความคืบหน้าของคดี ล่าสุดเจ้าของเรือทั้ง ๒ ลำได้เข้าพบตำรวจแล้ว และจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ขณะที่นายท้ายเรือ ก.น้องใหม่ ๗ คู่กรณียังหลบหนีอยู่

๘. รุดเยี่ยม ข่าวสด (หน้า ๑)

ภาพข่าว : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมอาการนักท่องเที่ยวเกาหลี ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ตชนกันที่เกาะล้าน

๙. ขอ ๗๐๐ ล. ประกันนักท่องเที่ยว หลังโสมขาวบาดเจ็บจากเหตุสปีดโบ๊ต เฉพาะช่วงไฮซีซั่นหวังฟื้นเชื่อมั่น โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑๒)

นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย กระทรวงฯ เตรียมของบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๗๐๐ ล้านบาท เพื่อฟื้นโครงการประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเงื่อนไขการคุ้มครอง ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการฟื้นโครงการนี้ จะทำเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ปีหน้า
นอกจากนี้ เตรียมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ฯลฯ เพื่อวางกรอบการแก้ไขปัญหา และวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการตรวจเช็กอุปกรณ์ให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และเร่งหามาตรการดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

๑๐. ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เดลินิวส์ (หน้า ๓)

บทบรรณาธิการ กล่าวถึงเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย ล่าสุด เกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ตชนกัน เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ ๒๐ ราย ในจำนวนนี้สาหัส ๖ ราย โดยเชื่อว่าปัญหาน่าจะเกิดจากผู้ควบคุมเรือ และสะท้อนถึงความย่อหย่อนของระบบความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทางน้ำ อีกทั้งภาพการบาดเจ็บสาหัสรุนแรงที่เผยแพร่ออกไป ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกกับประชาชนในประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยว และจะส่งผลต่อการสินใจมาไทยในอนาคต
พร้อมติง ไทยมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง แต่เรื่องการเตรียมการ การระวังป้องกัน และการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุอันตรายของไทย ยังขาดระบบหรือความพร้อม อีกทั้งมาตรการต่างๆ ที่มีขึ้นมักเป็นการแก้ตามหลัง หรือจัดการที่ปลายเหตุ และขาดการตรวจสอบมาตรการที่กำหนดไว้ว่า ยังทันสมัยหรือสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือไม่ ดังนั้น รัฐจึงควรวางหลักว่า การคำนวณเป้าหมายนักท่องเที่ยวจะต้องคิดเผื่องบประมาณสำหรับลดความเสี่ยงอันตรายไว้ด้วย

๑๑. จัดเต็มติวเข้มภาษาอาเซียน ตร.ท่องเที่ยว โพสต์ ทูเดย์ (หน้ B ๑๖)

ตำรวจท่องเที่ยว เตรียมจัดทำโครงการอบรมภาษาสำหรับตำรวจท่องเที่ยว โดยเน้นเพิ่มภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ในพื้นที่เขตติดต่อชายแดน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเออีซี อาทิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมภาษามลายูของมาเลเซีย จังหวัดหนองคาย เพิ่มเติมภาษาลาว เป็นต้น เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวและการเปิดเออีซี ในปี ๒๕๕๘ คาดการอบรมจะแล้วเสร็จใน ๓ เดือนข้างหน้า
นอกจากนี้ ยังเตรียมปรับภาพลักษณ์การให้บริการในองค์กร เน้นการเป็นทูตทางการท่องเที่ยว ให้ความดูแลรักษาความปลอดภัย และการให้ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของนักท่องเที่ยว อาทิ การใช้รถใช้ถนน วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ

๑๒. ทัวร์จีนท้องร่วงระนาวที่เกาะล้าน มติชนรายวัน (หน้า ๑๖)

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ ๓๐ คน มีอาการท้องร่วง และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โดยส่วนใหญ่มีอาการท้องร่วง อาเจียน และอ่อนเพลีย ล่าสุด แพทย์อนุญาตให้บางส่วนกลับบ้านได้ เหลือเพียง ๖ ราย ที่ต้องรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
จากการสอบถามจากไกด์ทราบว่า ช่วงเช้าได้พานักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดไปรับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนเกาะล้าน แล้วกำลังจะพาไปเที่ยวชายหาดตาแหวน ปรากฏว่านักท่องเที่ยวหลายรายเกิดอาการท้องร่วง คาดว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ พร้อมอยากให้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาช่วยตรวจสอบ

๑๓. หนุ่มอังกฤษซิ่งรถบิ๊กไบค์แหกโค้งดับ ASTV ผู้จัดการรายวัน (หน้า ๖)

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แหกโค้งชนเสาหลักเขตถนนเสียชีวิต ที่บริเวณหน้าวัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากการสอบถามทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้ขับรถไปมาบริเวณดังกล่าวด้วยความเร็ว ๒ – ๓ รอบ ขณะที่ขับมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ได้แหกโค้งไปชนกับเสาหลักเขตถนนจนล้มลมลง และร่างผู้เสียชีวิตไปกระแทกกับราวเหล็กกั้นขอบถนน คาดว่าน่าจะเกิดจากนักท่องเที่ยวไม่ชำนาญเส้นทาง และไม่คุ้นเคยกับรถที่ขับ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

๑๔. จีนปัดนานาชาติ ช่วยเหยื่อดินไหว เดลินิวส์ (หน้า ๑)

ทางการจีนปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด ๖.๖ ริกเตอร์ โดยจะติดต่อไปเองหากต้องการความช่วยเหลือ ขณะที่กู้ภัยจีนใช้วิธีโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ แล้วเดินเท้าเข้าไปช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวที่เมืองเป่าซิง และเมืองหยาน มณฑลเสฉวน รวมทั้งดำเนินการกู้ศพและค้นหาผู้รอดชีวิต ล่าสุด พื้นที่ภัยพิบัติกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำ ส่วนที่เม็กซิโกได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ขนาด ๕.๙ ริกเตอร์ แต่ไม่มีรายงานความเสียหาย

๑๕. ททท.เปิดเว็บ ไทยโพสต์ / X - cite (หน้า ๑๖)

๑๖. Thailand Super Quality แนวหน้า (หน้า ๑๕)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandSuperQuality.com ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

***********************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th

22/4/56

ข่าวประเด็นสำคัญ วันจันทร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ๓ คนดีศรีท่องเที่ยว กับนาทีชีวิตช่วยสาวจีน มติชนรายวัน (หน้า ๑๓)

สกู๊ปรายงานถึงการเปิดตัวโครงการ “คนดีศรีท่องเที่ยวไทย” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำร่องด้วยการมอบโล่รางวัลให้กับ ๓ พลเมืองดีที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน ให้รอดพ้นจากการถูกข่มขืนในปั๊มน้ำมันบริเวณปากซอยเจริญนคร ๒๑ เขตคลองสาน พร้อมเปิดใจ ๓ พลเมืองดี ที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความรู้สึกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย โครงการ “คนดีศรีท่องเที่ยวไทย” จะสนับสนุนให้คนไทยหันมาทำความดี มีน้ำใจมากขึ้น และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่จะเติบโตต่อเนื่อง สู่รายได้ ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๘ และเร็วๆ นี้ มีแนวคิดจะเสนอผู้บริหารกระทรวงฯ และครอบครัวนายชุมพล ศิลปอาชา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจัดตั้ง “กองทุนชุมพล ศิลปอาชา” เพื่อช่วยเหลือคนทำความดี แต่อาจได้รับอันตรายหลังจากนั้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ข้อสรุปของที่ประชุมว่าจะมีหรือไม่ หรือมีหน่วยงานใดดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้ว

๒. จีนนับล้านแห่ทัวร์ไทย ๙ คู่ ‘บ่าว - สาว’ บินตรงร่วมพิธีวิวาห์ ‘ล้านนา’ มติชนรายวัน (หน้า ๘)

จินตนา กิจมี รายงานบรรยากาศงานพิธีวิวาห์แบบล้านนา ของคู่บ่าวสาวชาวฮ่องกง ๙ คู่ ที่มาแต่งงานในไทยในโครงการ Amazing Thailand Lanna Wedding Style ณ บ้านสิงห์คำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ททท.สนง.ฮ่องกง (ศูนย์กว่างโจว) ร่วมกับ ททท.สนง.เชียงใหม่ และบริษัทนำเที่ยวในมณฑลกวางตุ้ง และจังหวัดเชียงใหม่

๓. สงกรานต์มอญ ไทยรัฐ (หน้า ๑๙)

๔. คึกคักสงกรานต์พระประแดง ข่าวสด (หน้า ๑๕)

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานสงกรานต์พระประแดง หรือสงกรานต์ปากลัดอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการ, อปท. และประชาชนเชื้อสายมอญ ร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์ประจำปี ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

๕. สงกรานต์มอญ คม ชัด ลึก (หน้า ๑)

๖. ปีใหม่มอญ ข่าวสด (หน้า ๑)

ภาพข่าว : ขบวนรถบุปผชาติอัญเชิญพระพุทธรูปและขบวนแห่นางสงกรานต์ ในโอกาสงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๗. รร.แห่ผุดอีสานรับรถไฟเร็วสูง โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๒)

นายกงกฤช หิรัญกิจ อดีตประธาน สทท. เชื่อว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้า จะมีการลงทุนด้านโรงแรมในภาคอีสานเพิ่มขึ้น รับกระแสการลงทุนรถไฟความเร็วสูง เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นศักยภาพการเปิดโรงแรมเพื่อรองรับโรงงาน บริษัทที่มีแผนย้ายฐานการผลิตมายังจังหวัดนครราชสีมา และอาจลามไปถึงจังหวัดขอนแก่น โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสีเขียว ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
ขณะที่นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมโรงแรมไทย เผย ยังไม่เห็นการลงทุนสูงๆ เข้าไปในภาคอีสาน เพราะทุกเมืองยังอยู่ในภาวะห้องพักเกินความต้องการ และจากนี้คงเริ่มเห็นโรงแรมเคลื่อนไหวร้องเรียนท้องถิ่น กดดันให้เอาผิดผู้ประกอบการผิดกฎหมายมากขึ้น

๘. ทัวร์ทะลักภูเก็ต จี้รัฐแก้โครงสร้างพื้นฐาน โพสต์ ทูเดย์ (หน้า B ๑๒)

นายภูริต มาศวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เผยภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดว่า เติบโตเกินศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารมากกว่า ๗ ล้านคน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตราว ๘ ล้านคน ทั้งที่สามารถรองรับได้เพียง ๖ ล้านคน พร้อมต้องการให้ภาครัฐเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจร ให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
เผย จังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศ แต่หน่วยงานภาครัฐกลับไม่มีงบประมาณการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ หรืองบฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวมากนัก อีกทั้งไม่ได้วางแผนอนาคตให้กับภูเก็ตว่า ต่อไปจะเป็นอย่างไร และแนะว่า รัฐบาลต้องวางแผนให้ชัดเจน ลงลึกถึงปัญหาเรื่องความอยู่รอดของชุมชน และมุ่งสร้างการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงควรเร่งลงทุนก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติภูเก็ต เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มไมซ์

๙. สปีดโบ๊ตชนสยอง ๒ เกาหลีขาขาด ทัวร์เกาะล้านเจ็บระนาว ๑๘ ไทยรัฐ (หน้า ๑)

๑๐. สปีดโบ๊ตชนเละ เฒ่ากิมจิขาขาด เจ็บหนัก ๖ ราย สยองเกาะล้าน คนขับเผ่นหนี เดลินิวส์ (หน้า ๑)

๑๑. สปีดโบ๊ทชนเละ เกาหลีสาหัส ๖ ชายวัย ๖๔ ขาขาด ๒ คนขับเผ่นแนบ คม ชัด ลึก (หน้า ๑)

๑๒. สปีดโบ๊ตชนสนั่นเกาะล้าน สยอง ‘๒ หนุ่มโสม’ ขาขาด มติชนรายวัน (หน้า ๑)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ที่ผ่านมา เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ตชนกันกลางทะเลบริเวณหาดตาแหวน แขวงเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ ๑๘ ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส ๖ ราย โดย ๒ รายขาขาด เรือกู้ภัยแขวงเกาะล้านได้เข้าไปช่วยเหลือและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามทราบว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ นั่งเรือสปีดโบ๊ต แบบ ๒ เครื่องยนต์ชื่อ “ก.น้องใหม่ ๗” จากท่าเรือแหลมบาลีฮายจะไปเกาะล้าน แต่ระหว่างทางเกิดคลื่นลมแรง ทำให้เรือที่วิ่งด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งไปชนเรือสปีดโบ๊ต “ส.เข็มทอง” ที่ลอยลำอยู่ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บดังกล่าว และคนขับเรือทั้ง ๒ ได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป ล่าสุดคนขับเรือ ก.น้องใหม่ ๗ ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ด้านสถานกงสุลเกาหลีใต้ ให้ความสนใจและติดตามเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้เลขานุการผู้ช่วยกงสุลฝ่ายตำรวจ เดินทางมาติดตามดูอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ที่ให้ความสนใจอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะเกิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงสั่งการให้เร่งสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

๑๓. จวกลบหลู่ที่สำคัญ แข่งรถราชดำเนิน / ‘ศรีศักร’ ชี้แหล่งวัด – วัง / ชี้แข่งรถยั่วยุเยาวชนเลียนแบบ ไทโพสต์ / X – cite (หน้า ๑)

อาจารย์ศรีศักร วิลลิโภดม นักวิชาการอาวุโสด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี คัดค้านข้อเสนอของ กกท. ที่จะใช้ถนนราชดำเนินเป็นสถานที่จัดการแข่งขันรถยนต์สูตร ๑ หรือฟอร์มูล่าวัน ชี้เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นโบราณสถาน นำเอาศิลปวัฒนธรรมไทยมาขายเพื่อหารายได้เข้าตัวเอง และเป็นห่วงจะเป็นการยั่วยุ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบ

๑๔. ต่างชาติเที่ยวไทย – กำลังซื้อ ตจว.พุ่ง หนุน ‘ค้าปลีก’ ไตรมาสแรกโต ๘ เปอร์เซ็นต์ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓)

รายงานข่าว รายงานถึงกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยวไทย ผลักดันกำลังซื้อในต่างจังหวัดเติบโตสูง หนุนธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสแรกขยายตัว ๕ – ๘ เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการค้าปลีก ชี้ พฤติกรรมคนรุ่นใหม่เกาะเทรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และท่องเที่ยว ส่งผลให้บรรยากาศในห้างสรรพสินค้า - ศูนย์การค้าคึกคัก โดยมีปัจจัยบวกคือ การเดินหน้าจัดแคมเปญรับซัมเมอร์และเปิดเทอม กระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังปัญหาการเมือง และภัยพิบัติ ปัจจัยเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลัง

๑๕. เอกชนเร่งขยายลงทุนทั่วประเทศ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๓)

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผอ.สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสแรกปีนี้ว่า ขยายตัว ๕ – ๘ เปอร์เซ็นต์ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่เติบโตกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตในแนวทางเดียวกัน
พร้อมกับเชื่อว่าไตรมาส ๒ ยังมีแนวโน้มเติบโตสูง เพราะเป็นเทศกาลขายตลอด ๓ เดือน (เมษายน – พฤษภาคม) ผู้ประกอบการต่างจัดแคมเปญส่งเสริมการขายซัมเมอร์ และเปิดเทอมใหญ่ สร้างเงินสะพัดในตลาด และคาดว่าตลาดค้าปลีกในปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า ๑๐ - ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะมีแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงมีแนวโน้มว่าธุรกิจค้าปลีกจะขยายการลงทุนออกนอกเขตกรุงเทพฯ มากขึ้น

๑๖. ‘สูงวัยล้น’ ก.พ.ขยายเกษียณ / เตรียมปรับโครงสร้างบำนาญ หลังพบอนาคตคลังแบกแสนล้านคนกรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๑๖)

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เร่งปรับโครงสร้างรับสังคมผู้สูงอายุ หลังพบยอดข้าราชการเกษียณอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดสิ้นปี ๒๕๕๖ จะมีข้าราชการเกษียณอายุ ๔ พันคน เผย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ มียอดผู้เกษียณอายุสูงสุด ก.พ.หวั่นผู้บริหารขาดแคลน เตรียมขยายเวลาเกษียณอายุราชการบางกลุ่ม

๑๗. ทรงส่งสาส์นจีนวิปโยค เดลินิวส์ (หน้า ๑)

๑๘. เหยื่อดินไหวจีนตายพุ่งทะลุ ๒๐๐ ลำปางวันเดียวสะเทือน ‘๔ รอบ’ มติชนรายวัน (หน้า ๑)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจีน ขณะที่นายกรัฐมนตรีจีนได้ลงพื้นที่กำกับดูแลปฏิบัติการกู้ภัย หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ๖.๖ ริกเตอร์ที่มณฑลเสฉวน ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า ๒๐๐ ราย และบาดเจ็บกว่า ๑ หมื่นคน อีกทั้งมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกกว่า ๑ พันครั้ง ทางการต้องเร่งช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายขึ้นจากใต้ซากปรักหักพังให้ได้ภายใน ๒๔ ชม. ส่วนญี่ปุ่นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ๖.๑ ริกเตอร์ แต่ยังไม่เสียหาย ส่วนไทยได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด ๓.๑ ริกเตอร์ และ ๒.๕ ริกเตอร์ ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑๙. Thailand Super Quality ข่าวสด (หน้า ๒๕)
คอลัมน์ใครเป็นใคร โดย กรรเชียง : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เปิดตัวโครงการ Thailand Super Quality เพื่อสนองนโยบายรัฐที่ต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ โดยจัดกิจกรรมการตลาดผ่านเว็บไซต์ www.ThailandSuperQuality.com ซึ่งรวบรวมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและแพ็กเกจพิเศษ สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook AmazingThailand และ IG TouismThailand

๒๐. เปิดโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือนสุขใจให้พลังชีวิต” แนวหน้า (หน้า ๑๗)

คอลัมน์คุณแหน โดย คุณแหน : วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. จะแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เที่ยว ๑๒ เดือนสุขใจให้พลังชีวิต” โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร ร่วมด้วย ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

๒๑. แถลงข่าวงาน BANGKOK BIKE ๒๐๑๓ ข่าวสด (หน้า ๔)

คอลัมน์ข่าวข้นคนเข้ม โดย สันตะวา : วันนี้ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. แถลงข่าวการจัดงาน BANGKOK BIKE ๒๐๑๓ มหกรรมจักรยานของผู้ที่มีใจรักการปั่น ณ Meeting Room ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

********************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th

ข่าวประเด็นสำคัญ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

๑. ชู ๓ งานทราเวล กระตุ้นโลว์ซีซัน ททท. อัดแคมเปญล่อใจ / รุกต่อยอดดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง ฐานเศรษฐกิจ (หน้า ๓๙)

นายธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เผยแผนกระตุ้นการ ท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่นว่า ททท. จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา โดยเตรียมจัดงาน “วันธรรมดา...ที่ไม่ธรรมดา” ควบกับงาน ไทยแลนด์ กอล์ฟ เอ็กซ์โป และ ไทยแลนด์ ไดฟ์ เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดจะมีเงินสะพัดกว่า ๒๕๐ ล้านบาท
นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เผย ททท. ได้เปิดตัวโครงการ Thailand Super Quality ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดิจิตอล มาร์เกตติ้ง พร้อมมีนโนบายจะยกระดับทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวไฮเอนด์
ภายในโครงการยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ “Love every second in Thailand” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ในเมืองไทย โดยจะแสดงผลทุกๆ วินาที ที่นักท่องเที่ยวโพสต์รูปประสบการณ์ท่องเที่ยวในเมืองไทยของตัวเอง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยการแบ่งปันรูปภาพการเดินทางของคุณในเมืองไทยผ่านอินสตราแกรม โดยใส่ #ThailandSuperQuality และจะมีการสุ่มผู้โชคดีเพื่อรับของรางวัลซูเปอร์ ควอลิตี้ จากโครงการ อาทิ แพ็กเกจที่พักสุดหรู พร้อมตั๋วเครื่องบินทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ

๒. ไทยตั้งเกณฑ์เปิดเสรีโรงแรม ลงทุน ๖ ดาวขึ้นไปถือหุ้นได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์  ฐานเศรษฐกิจ (หน้า ๓๙)

นายอุดม ศรีมหาโชตะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทีเอชเอ เผยถึงการเปิดเสรีบริการ สาขาการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบเออีซีว่า จะมีการผลักดันให้นักลงทุนกลุ่มประเทศอาเซียนสามารถถือหุ้นในสาขาการท่องเที่ยวได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจโรงแรม สมาชิกอาเซียนได้มีการทำข้อผูกพันชุดที่ ๘ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสเข้าไปลงทุนหรือร่วมทุนกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น โดยในส่วนของไทย สามารถเข้ามาถือหุ้นในการลงทุนโรงแรมไม่เกิน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ต้องลงทุนในโรงแรมระดับ ๖ ดาว จำนวน ๑๐๐ ห้องขึ้นไป มูลค่าการลงทุนอย่างต่ำแห่งละ ๒ พันล้านบาท และที่ดินต้องเป็นของคนไทยเท่านั้น
นายสรรเสริญ เงารังษี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. เผยถึงกลยุทธ์การตลาดของ ททท. เพื่อเข้าสู่เออีซีว่า จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาค และนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาคให้เดินทางเข้ามาในอาเซียน ภายใต้แนวคิด Thailand and Beyond
โดยในปีนี้ ททท. จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดทำ Business networking ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในอาเซียน ผ่านสื่อ online และสื่อ off line ต่างๆ ด้วย

๓. ธุรกิจท่องเที่ยวขาดรถนำเที่ยว  ประชาชาติธุรกิจ (หน้า ๒๗)

คอลัมน์ข่าวสั้น : นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธาน สทท. เผย ธุรกิจท่องเที่ยวไทยกำลังขาดแคลนรถนำเที่ยวและบุคลากรในการให้บริการจำนวนมาก พร้อมอยากให้ภาครัฐเร่งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นายชวาลพงษ์ พงศ์จิระนิธิ นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง ชี้ ปัญหาการขาดแคลนรถนำเที่ยวและบุคลากรขับรถนำเที่ยวมีหลายปัจจัย อาทิ กฎระเบียบ และขั้นตอนในการขอจดทะเบียนรถใหม่ แหล่งเงินทุนในการกู้ยืม เนื่องจากไม่ยอมรับตัวรถเป็นทรัพย์สิน รวมถึงยังไม่มีการเตรียมพนักงานขับรถสำหรับนักท่องเที่ยวโดยตรง

๔. พระประแดงคึก สงกรานต์สนุก  ไทยรัฐ (หน้า ๑๕)

๕. ผลประกวดนางสงกรานต์ เดลินิวส์ (หน้า ๑๐)

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานและจัดการประกวดนางสงกรานต์ และหนุ่มลอยชาย ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ผู้ได้รับตำแหน่งนางสงกรานต์ ได้แก่ น.ส.กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข ส่วนหนุ่มลอยชายปีนี้ ได้แก่นายธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง เผย เทศบาลเมือง พระประแดง ร่วมกับ ททท. และจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ บริเวณตัวอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

๖. นางสงกรานต์ ไทยรัฐ (หน้า ๑)

ภาพข่าว : น.ส.กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข คว้าตำแหน่งนางสงกรานต์ และนายธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์ คว้าตำแหน่งหนุ่มลอยชาย จากการประกวดในงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๖ อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๗. รุมจีบทิฟฟานี่ไปจีน แม่เหล็กดูดนักเที่ยว โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๓)

น.ส.อลิสา พันธุ์ศักดิ์ ผช.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทิฟฟานี่โชว์ - พัทยา เผย ขณะนี้มีนักลงทุนหลายรายจากจีน เสนอลงทุนสร้างโรงละครในเมืองพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวของจีน และให้บริษัทไปบริหารจัดการการแสดงแบบทิฟฟานี่โชว์ให้ ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจ เนื่องจาก ต้องการประเมินความเสี่ยงและโอกาสก่อน ในเบื้องต้นมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ แต่ยังติดปัญหา ข้อกฎหมายเรื่องวัฒนธรรมของจีนอยู่
นอกจากนี้ ก็มีเอกชนไทยหลายรายในกรุงเทพฯ สมุย และภูเก็ต เสนอให้บริษัทไปลงทุนสร้างโรงละครในพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากต้องการมีการแสดงทิฟฟานี่โชว์ในพื้นที่ เป็นแม่เหล็กดึงดูดการท่องเที่ยว โดยบริษัทจะตัดสินใจอีกครั้งในปีหน้า เนื่องจากการลงทุนสร้างโรงละครต้องลงทุนไม่ต่ำ กว่า ๕๐๐ ล้านบาท

๘. หนังดังดันจีนเที่ยวไทยยาว  โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๑๐)

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เผยผลประกอบ การไตรมาสแรกว่า มีอัตราบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (โหลดแฟกเตอร์) อยู่ที่ ๘๗ เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ มีผู้โดยสารมาใช้บริการ ๒.๕ ล้านคน เพิ่มขึ้น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เป็นคนจีนมากถึง ๔.๗ แสนคนเพิ่มขึ้น ๑๔๐ เปอร์เซ็นต์ สาเหตุสำคัญมาจากกระแสตามรอยภาพยนตร์ลอสต์ อิน ไทยแลนด์ และคาดว่ากระแสนี้จะส่งผลดีอีกนาน พร้อมตั้งเป้า ๕ ปี จะมีคนจีนเดินทางผ่านสายการบินไทยแอร์เอเชีย ๕ ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ คนจีนเที่ยวไทยโดยรวมใน ๕ ปีข้างหน้า ที่คาดว่าจะมีถึง ๑๐ ล้านคน

๙. แผ่นดินไหวเขย่าจีน ตายนับร้อยศพ ไทยรัฐ (หน้า ๑)

๑๐. แผ่นดินไหวจีน – ตายทะลุร้อย กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๑)

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ที่ผ่านมา เกิดเหตุแผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวน ของจีน วัดความแรงได้ ๖.๖ – ๗ ริกเตอร์ แรงสะเทือนไปถึง “เฉิงตู” จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากโรงงานซีพีเพียง ๕๐ กม. ทางการจีนได้ระดมหน่วยกู้ภัยและทหารร่วม ๑ หมื่นชีวิต เข้าช่วยเหลือค้นหาผู้ประสบภัยโดยรอบเมือง “หยาอัน - ลู่ซาน” พบคนถูกฝังทั้งเป็นแล้วกว่า ๑๐๐ ศพ บาดเจ็บอีกหลายพันราย บ้านเรือน - โรงเรียน พังเสียหาย ระบบไฟฟ้า – โทรศัพท์ ใช้การไม่ได้ คาดยอดคนเจ็บและเสียชีวิตยังเพิ่มขึ้น หลังเกิดอาฟเตอร์ช็อกระดับกลางตามมาอีกหลายครั้ง

๑๑. สัมพันธ์ไทย – เขมรไม่ร้าว ยิ่งลักษณ์คุยฮุนเซนหลัง ๒ ฝ่ายแจงศาลโลก ทูตชี้ทำดีที่สุด – นักกฎหมายห่วงเอ็มโอยู ๔๓ คม ชัด ลึก (หน้า ๑)

หลังเสร็จสิ้นการแถลงด้วยวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ของทีมทนายความฝ่าย ไทย ในคดีปราสาทพระวิหาร ที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณคณะทนาย และชื่นชมว่าชี้แจงได้ชัดเจน สมบูรณ์ พร้อมลุ้นให้ผลการตัดสินเหมือนในปี ๒๕๐๕ และยืนยันความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ไม่ร้าว ขณะที่นักกฎหมายจับตาเอ็มโอยู ๔๓ ประเด็นสำคัญศาลรับ – ไม่รับตีความพิพาทพระวิหาร

๑๒. ระเบิดบอสตันไม่กระทบท่องเที่ยว โพสต์ ทูเดย์ (หน้า A ๑๐)

นายธนัช กรองกันภัย รักษาการนายกสมาคมท่องเที่ยวอเมริกาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เหตุระเบิดที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ไม่น่ากระทบกับนักท่องเที่ยวอเมริกันที่มาเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวไทยที่จะไปเที่ยวอเมริกา เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากเมืองบอสตันมาเที่ยวไทยไม่มาก ส่วนคนไทยที่ไปบอสตันก็เป็นกลุ่มที่ไปศึกษาต่อ ไม่ใช่กลุ่มไปท่องเที่ยว
สอดคล้องกับนายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายก ทีทีเอเอ ที่ระบุว่า ได้สำรวจแพ็กเกจทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่พบโปรแกรมการเดินทางไปบอสตัน ดังนั้นภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่น่าจะกระทบกับตลาดคนไทยไปเที่ยวอเมริกามากนัก

๑๓. ผวา ‘ไข้หวัดนก’ สายพันธุ์จากจีน เดลินิวส์ (หน้า ๑๐)

๑๔. อ่างทองเป็ดตาย – ผวาโรคไข้หวัดนก ข่าวสด (หน้า ๑๕)

พบเป็ดที่จังหวัดอ่างทอง ทยอยตายวันละ ๕ – ๖ ตัว ล่าสุดตายไปแล้วเกือบ ๓๐ ตัว จาก ๑๓๐ ตัว เจ้าของเกรงจะเป็นโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๗N๙ ที่กำลังระบาดหนักที่จีน จึงติดต่อ ปศุสัตว์มาตรวจสาเหตุการตาย ในเบื้องต้นปศุสัตว์ระบุว่า เป็ดตายจากอาหารเป็นพิษ
ด้านปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง สั่งให้ปศุสัตว์อำเภอเข้าตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมเฝ้าระวัง พื้นที่ดังกล่าวที่อาจมีสัตว์ปีกตายเพิ่ม และดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมการเคลื่อนย้ายและเก็บ ตัวอย่างซากเป็ดที่ตาย ส่งตรวจเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H๗N๙ ต่อไป คาดจะทราบผลภายใน ๑ สัปดาห์

***************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th


ข่าวประเด็นสำคัญ วันเสาร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

๑. สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / ขออาสา...กู้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยคืนมา คม ชัด ลึก (หน้า ๙)

คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ สัมภาษณ์นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ ถึงภารกิจหลังเข้ารับตำแหน่ง และแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อนำภาพลักษณ์ ที่ดีของไทยกลับคืนมา
๒. เปิดตัวคนดีศรีท่องเที่ยวไทย / ประเดิมมอบโล่ ๓ พลเมืองดี เดลินิวส์ (หน้า ๖)

๓. ‘รมต.สมศักย์’ มอบโล่พลเมืองดี ข่าวสด (หน้า ๑๔)

๔. ผุดโครงการ ‘คนดีศรีท่องเที่ยวไทย’ แนวหน้า (หน้า ๑๐)

๕. เปิดโครงการคนดีศรีท่องเที่ยว มติชนรายวัน (หน้า ๑๑)

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ที่ผ่านมา นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติ ๓ พลเมืองดี ที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนให้รอดพ้นจากการถูกข่มขืนในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ ตามนโยบายของกระทรวงฯ ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ไทยมีความปลอดภัย และให้บรรลุเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาทในปี ๒๕๕๘
พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ “คนดีศรีท่องเที่ยวไทย” เพื่อเชิดชูเกียรติพลเมืองดีที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทย และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยรางวัลดังกล่าวไม่ได้มอบเฉพาะบุคคลเท่านั้น หน่วยงานต่างๆ ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเช่นกัน

๖. ยันไม่แยกกระทรวงกีฬา มติชนรายวัน (หน้า ๒๓)

คอลัมน์ปิดกรอบ : นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยัน ไม่มีการแยกกระทรวงกีฬาออกจากการท่องเที่ยวแน่นอน เพราะมั่นใจว่ากีฬาเดินหน้าไปกับท่องเที่ยวได้ เหลือเพียงการบริหารจัดการที่ลงตัว หากทำให้ดีสวยงามชัดเจน เชื่อว่าคนจะชื่นชอบและชื่นชมอย่างแน่นอน

๗. ประเทศไทยกับบริการท่องเที่ยวในระดับ “ลักซ์ชัวรี่” คม ชัด ลึก (หน้า ๙)
คอลัมน์ตะลอน...ตะลอน โดย สาธิตา โสรัสสะ กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการให้บริการฟรี Wi – Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยปลัดกระทรวงฯ ได้เดินทางไปเปิดโครงการที่อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งกระทรวงฯ มีแผนจะติดตั้งอุปกรณ์จุดบริการระบบเครือข่ายไร้สายในสถานที่ท่องเที่ยว ๑๐๐ แห่ง เพื่อให้มีบริการฟรี Wi – Fi จำนวน ๑,๖๑๕ จุดทั่วประเทศ
และการเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandSuperQuality.com ของ ททท. โดยนายสุรพล เศวตนี ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานเปิด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว หวังขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มลักซ์ชัวรี่ และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโลกออนไลน์

๘. เที่ยวไทยสไตล์จิตอาสา กรุงเทพธุรกิจ / เสาร์สวัสดี (หน้า ๗)

๙. ท่องเที่ยวแบบจิตอาสา หาทุนบริจาคให้โครงการ สยามรัฐ (หน้า ๖)

สกู๊ปนำเสนอรายละเอียดแคมเปญตลาดออนไลน์ THE LITTLE BIG PROJECT ของ ททท. โดยมุ่งจับกลุ่มนักท่องเที่ยวอาสาสมัคร (Voluntourism) ทั้งไทยและต่างชาติ เชิญชวนหนุ่มสาว รุ่นใหม่ร่วมแข่งขันท่องเที่ยวในไทยเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อหาทุนบริจาคให้โครงการอนุรักษ์ในพื้นที่ท่องเที่ยวของไทย

๑๐. เที่ยวเชิงอาสาสมัคร...บอกตรงๆ หายาก ! บางกอก ทูเดย์ (หน้า ๒๘)

รายงานข่าว นำเสนอรายละเอียดโครงการ THE LITTLE BIG PROJECT ของ ททท. พร้อมแสดงความเห็นว่า พฤติกรรมวัยรุ่นไทยยังคงนิยมการท่องเที่ยวแบบไทยๆ คือ ไปกับกลุ่มเพื่อนๆ จัดงานปาร์ตี้ มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ได้มีกฎระเบียบ รวมถึงจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ธรรมชาติมากนัก หาก ททท. ต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มจิตอาสาจริงๆ คาดว่าต้องใช้งบประมาณในการจัดโครงการจำนวนมาก และใช้การสกรีนจากกรรมการอย่างหนัก ซึ่งหากทำไม่ได้ถือเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปโดยเปล่าประโยชน์

๑๑. วันไหลเมืองพัทยา ไทยรัฐ (หน้า ๑๕)

๑๒. ซิ่งปิกอัพหนีด่าน ชนสนั่นดับ ๔ ศพ คาดโชเฟอร์เฟอร์ลอบขนไม้พะยูง คม ชัด ลึก (หน้า ๓)

๑๓. ‘พัทยา – โคราช’ จัดงานวันไหล มติชนรายวัน (หน้า ๑๑)

๑๔. วันไหลพัทยาคึกคัก ข่าวสด (หน้า ๑๑)

บรรยากาศงานวันไหลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คึกคัก มีชาวไทยและต่างชาติมาเล่นน้ำตามแนวชายหาดนับหมื่นคน ทำให้การจราจรติดขัดเป็นช่วงๆ โดยเมืองพัทยาได้ปิดถนนเป็นถนนคนเดิน เล่นสาดน้ำระยะทางกว่า ๓ กม. ขณะที่ ผบก.ภ.จ.ชลบุรี ได้ระดมกำลังตำรวจกว่า ๑ พันนาย มาดูแลความสงบเรียบร้อย

๑๕. เดสติเนชั่นยอดฮิตเร่งทำตลาด สอดรับยุทธศาสตร์เชิงรุก ‘ททท.’ สยามรัฐ (หน้า ๖)

คอลัมน์สกู๊ปพิเศษ นำเสนอแผนการตลาดของโรงแรม – รีสอร์ต ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ และเกาะยาว – เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของ ททท. ที่มุ่งจับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ หรือกลุ่มไฮเอนด์ในตลาดหลัก และขยายไปยังเมืองรองให้มากขึ้น

๑๖. ทีจีชง ครม. ไฟเขียวแผนลงทุน ๑.๘ พันล้าน / ‘สรจักร’ ยันไร้ผลกระทบจากบาทแข็งค่า แต่บริหารงานลำบาก กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๕)

๑๗. บินไทยแยก “ไทยสมายล์” เดี่ยวเต็มลำ / ถือหุ้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ / ส่วน “นกแอร์” ลูกชังตกกระป๋องไปแล้ว ไทยรัฐ (หน้า ๘)

การบินไทย เสนอ ครม. อนุมัติแผนลงทุน ๑.๘ พันล้านบาท ตั้งบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ โดยการบินไทยถือหุ้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จากปัจจุบันที่เป็นหน่วยธุรกิจ โดยจะเน้นระยะทางสั้นเป็นหลัก ให้บริการเมืองหลักและเมืองรองในอาเซียน อินเดีย และจีน คิดราคาค่าโดยสารต่ำกว่าการบินไทยเฉลี่ย ๑๕ – ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และใช้ช่องทางจำหน่าย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผ่านระบบออนไลน์ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ผ่านสำนักงานขาย และอีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ผ่านตัวแทนจำหน่าย มั่นใจต้นทุนลดลง เสริมเครือข่ายบริษัทแม่ ตั้งเป้าปีหน้าทำกำไร ๑.๓ พันล้านบาท พร้อมยืนยันเงินบาทแข็งค่าไม่ส่งผลกระทบ และเตรียมเพิ่มรายได้จากเงินบาทมากขึ้น โดยเน้นเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่ออกจากกรุงเทพฯ ให้มากกว่าเดิม

๑๘. สธ. ยัน ‘H๗N๙’ ไม่ติดคนสู่คน คาด ๓ เดือนจีนผลิตวัคซีนได้ กรุงเทพธุรกิจ (หน้า ๑๖)

น.พ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ยืนยัน องค์การอนามัยโลกยังไม่สรุปว่าไข้หวัดนก H๗N๙ ติดจากคนสู่คน คาดอีก ๓ เดือน จีนจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันได้ ระบุ ยังไม่จำเป็นต้องกักกันชาวจีนเข้าไทย หวั่นกระทบการท่องเที่ยว พร้อมขอคนไทยอย่าตื่นตระหนก แนะประชาชนทุกคนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกทุกชนิด ไม่ว่าเป็นหรือตายแล้ว

๑๙. เพิ่มความสะดวก สยามรัฐ (หน้า ๔)

๒๐. ททท. เปิดเว็บ แนวหน้า (หน้า ๑๙)

ภาพข่าว : นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.ThailandSuperQuality.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มลักซ์ชัวรี่ พรีเมียม ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโลกออนไลน์ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้

***************************************
โดยงานข่าวในประเทศ prdiv@tat.or.th